Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Charakterystyka dostępnych metod pomiarowych zawartości związków organicznych w wodzie

Dariusz Figiel

Abstrakt


Określanie zawartości ładunku organicznego w wodzie przestało być domeną wyłącznie analiz laboratoryjnych.
Dostępne aktualnie przemysłowe analizatory on–line umożliwiają wyznaczenie
wszystkich najważniejszych parametrów opisujących ładunek organiczny. Metodyka pomiaru i konstrukcja
przyrządów różnią się zarówno kosztami eksploatacji, jak i stopniem złożoności, które zależą
przede wszystkim od wybranego parametru jako miary stężenia pożądanych substancji organicznych.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora