Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Separacja membranowa w inżynierii środowiska Podstawy procesów. Część III

Michał Bodzek

Abstrakt


W pracy zawarto podstawy teoretyczne procesów separacji membranowej, które znajdują coraz szersze zastosowanie
w inżynierii środowiska, w szczególności w technologii wody i ścieków oraz w oczyszczaniu gazów
paliwowych i odlotowych. Przedstawiono opis rodzajów i własności membran i procesów membranach, a także
zjawiska polaryzacji stężeniowej i foulingu membran. Zaprezentowano ciśnieniowe procesy membranowe
(mikro- i ultrafiltrację oraz nanofiltrację i odwróconą osmozę), procesy membranowe z wykorzystaniem membran
jonowymiennych (elektrodializę, elektrodejonizację, elektro-elektrodializę membranową oraz dializę
dyfuzyjną i dializę Donnana), dyfuzyjne techniki membranowe, a więc separację gazów/par i perwaporację
,jak również kontaktory membranowe (destylację membranową, membrany ciekłe i absorpcje membranową).


Słowa kluczowe


ciśnieniowe procesy membranowe, membrany jonowymienne, dyfuzyjne procesy membranowe, polaryzacja stężeniowa i fouling, moduły membranowe

Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora