Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Pierwsze kroki w kierunku wymiarowania stacji filtrów o skokowo zmiennej wydajności

Wojciech Dąbrowski

Abstrakt


Przedstawiony przegląd literatury dotyczy różnorodnych metod wymiarowania stacji filtrów o skokowo
zmiennej wydajności. Wszystkie te metody zawierały trudne do wyznaczenia empirycznie współczynniki
i istotne uproszczenia zachodzących w czasie procesu filtracji zjawisk


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ackiray O., Saatci A. M., An algorithm for bank operation of declining

rate filters, [w:] Wat.Res., 1998, 32,7, s. 2095-2105.

Arboleda J., Hydraulic control systems of constant and declining

flow rate in filtration [w:] Jour.AWWA, 1974,66,2, s. 87-94.

Arboleda J., Giraldo R., Snel H., Hydraulic behaviour of declining

rate filtration [w:] J. Am. Water Works Assoc. 77, s. 67-74 (1985).

Chaudhry F. H., Theory of declining rate filtration. I: Continuous

operation [w:] Journal of Environmental Engineering, 1987, Vol.

, No. 4, pp. 834.

Chaudhry F. H., Theory of declining rate filtration. II: Bank operation

[w:] Journal of Environmental Engineering, 1987, Vol. 113,

No.4, pp.852.

Cleasby J. L., Filter rate control without rate controllers [w:]

Jour. AWWA, 1969,61,4, s. 181-185.

Cleasby J. L., Di Bernardo L., Hydraulics considerations in declining

rate filtration [w:] Journal of the Environmental Engineering

Division, ASCE, EE6,1980, s. 1043-1055.

Cleasby J. L., Declining rate filtration [w:] Fluid/Partricle Separation

Journal, 1989, 2,1, s. 1-4.

Cornwell D. A., Bishop M. M., Dunn H. J., Declining-rate filtration:

regulatory aspects and operating results [w:] Journal

AWWA, 1984,76,12, s. 55-61.

Dąbrowski W., A method of calculating the concentration of deposit

around an injection well [w:] Water Research 1984,18,6, s. 709-717.

Dąbrowski W., Consequences of the mass balance simplification

in modelling deep filtration [w:] Water Research, 1988,22,10,

s. 1219-1227.

Dąbrowski W., Dziopak J., Sposób regulacji układu filtrów pospiesznych,

grawitacyjnych, o zmiennej wydajności, patent tymczasowy

RP nr 153885.

Dąbrowski W., Obliczenia hydraulicznej współpracy filtrów

o skokowo zmiennej wydajności [w:] Gaz, Woda i Technika Sanitarna,

, 10, 361.

Dąbrowski W., Niemiec A., Badania technologiczne stacji filtrów

o skokowo zmiennej wydajności [w:] Gaz, Woda i Technika Sanitarna,

, 11, 383.

Dąbrowski W., Mackie R. I., Zielina M., Application of a combined

UBE – phenomenological model to a Variable Declining Rate filter

plant design [w:] 5th International Conference on Hydro-Science

& Engineering, Sept.18-12 2002, Warsaw, wydane na krążku CD.

Dąbrowski W., The progression of flow rates in Variable Declining

Rate Filter systems, [w:] Acta hydrochimica et hydrobiologica,

,Vol.34, Issue 5, s. 442-452.

Dąbrowski W., Marzec J., Dąbrowska B., Badania nad możliwością

poprawy jakości filtratu w czasie płukania jednego z filtrów,

Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia

Inżynierów i Techników Przemysły Chemicznego, S9-F9,

Poznań, wrzesień1996.

Dąbrowski W., Korczak P., Eksploatacja stacji filtrów w aspekcie

płukania, Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, 2008, s. 184.

Dąbrowski W., Dąbrowska B., Wstęp do filtracji o zmiennej prędkości

[w:] Technologia Wody 1/2012, s. 16-21.

Darby J. L. and Lawler D. F., Ripening in depth filtration: effect

of particle size on removal and headloss [w:] Environ. Sci. Technol.,

, 24, s. 1069-1079.

Di Bernardo L., A rational method of design of Declining Rate

Filters, 4th World Filtration Congress, Ostend, Belgia, 1986

(maszynopis).

Di Bernardo L., Designing declining-rate filters, Filtration&Separation,

,Sept./Oct., s. 338-341.

Drożdż J., Filtrowanie wody ze zmienną prędkością [w:] Gaz,

Woda i Technika 1979, nr 1, Tom LIII, s. 18.

Drożdż J., Otwarte układy do filtrowania wody ze zmienną prędkości

[w:] Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 1979, nr 4, Tom LIII,

s. 108.

Drożdż J., Filtry z malejącą prędkością filtrowania – badania

techniczne i projektowe [w:] Gaz, Woda i Technika Sanitarna,

, LXI, 7-8, s. 159-164.

Grabarczyk Cz., Hydromechanika filtrowania wody, Wydawnictwo

Naukowo-Techniczne, Warszawa 2010, s. 394.

Kraj W., A probabilistic model of the phenomena accompanying

the flow of suspension through a porous medium [w:] Pr.Kom.

górn.geod. 1974a, 13, s. 151-187.

Kraj W., Application of random functions theory for discription

of a flow of suspension through a porous media – part 1[w:] Bull.

Acad.Polon. Sci.ser.sci.techn., 1974b, XXII,3, s. 111-119.

Kraj W., Application of random functions theory for discription

of a flow of suspension through a porous media-Part 2, ibid.

c, XXII, 3, s. 121-128.[30] Lee J., Koplik J., Microscopic motion of particles flowing through

a porous medium [w:] Physics of fluids 1999, 11, 1, s. 76-87.

Litwiniszyn J., On a certain Marcov model of colmatage – scouring

[w:] Bull.Acad. Polon. Sci.Ser.sci.techn, 1968, XVI, 11/12, s. 533-539.

Litwiniszyn J., The phenomenon of colmatage, Archiwum Mech.

stosow., 1966, 18, 4, s. 479-496.

Mackie R. I., Bai R., Suspended particle size distribution and the

performance of deep bed filters [w:] Water Research, 1992, 26, 1571.

Mackie R. I., Dąbrowski W., Zielina M., Modelowanie stacji filtrów

pospiesznych o skokowo zmiennej wydajności [w:] Ochrona

Środowiska, 2000, 78, 3, s. 13-16.

Mackie R. I., Zhao Q., A framework for modelling removal in the

filtration of polydisperse suspensions [w:] Water Res.,1999, 33,

s. 794-806.

O’Melia E., Predicting collision efficiency of colloidal particles in

porous media [w:] Water Research, 1990, 26, s. 1-8.

Ömer Akgiray, Ahmet M. Saatçi, An algorithm for bank operation

of declining rate filters [w:] Water Research, Vol.32, Issue 1998,

-21.

Saatci A. M., Harmonic mean conductivity in declining rate filters

[w:] Journal of Environmental Engineering, ASCE, vol. 115,

No. 2, April 1989, s. 462-466.

Saatci A. M., Application of the declining rate filtration theory –

continuous operation [w:] J. Environm. Eng, Div., ASCE, 116, 1,

s. 87-105.

Stein P. C., A study of the theory of rapid filtration of water through

sand, rozprawa doktorska, MIT Cambridge, MA, USA, 1940.

Trzaska A., Substitution of the heterogeneity of the flow velocity

field for the heterogeneity of the colmatation of the colmatation

activity, Archiwum Górnictwa, 1976, XXI, 3, s. 223-229.

UKWIR, Cryptosporidium: Implications for Variable Declining-

-rate Filtration, ISBN: 184057 201 9.

Vigneswaran S., Ben Aim R., The influence of suspended particlesize

distribution in deep-bed filtration [w:] AIChE I., 1985, 31,

, s. 321-324.

Vigneswaran S., Chang J. S. and Janssens J. G., Experimental

investigation of size distribution of suspended particles in granular

bed filtration [w:] Water Res.,1990, 24, s. 927-930.

Yao K. M., Habibian M. T., O’Melia C. R., Water and wastewater

filtration: concepts and applications [w:] Environ. Sci.Technol.,

, 5, s. 1105-1112.

Zielina M., Dąbrowski W., Prawidłowe zasady projektowania

i eksploatowania stacji filtrów pospiesznych wody bez regulatorów

natężenia przepływu, monografia, Politechnika Krakowska

Zielina M., Eksperymentalne badanie filtrów pośpiesznych

z uwzględnieniem niejednorodności zawiesiny , I V Konferencja

Naukowo-Techniczna pt. „Postęp w inżynierii środowiska”, Bystre

, 09, s. 21-23, 127-

Zielina M., Experimental research into depth filtration [w:] Environment

Protection Engineering, 2007, 33, 2, 249.

Zielina M., Hejduk L., Measurement of the depth filters for water

treatment [w:] Filtration, 2007, 7,3, 225.

Zielina M., Próby interpretacji pomiarów mętności w wodzie

uzdatnionej [w:] Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2007, luty,

s. 24-28.

Zielina M., The impact of the filtration rate on particle removal

efficiency [w:] Polish Journal of Environmental Studies, 2007,

,2A, part II, 165.

Zielina M., Measurement of suspended particles in water filtration

[w:] 1 4 I nternational Water Technology C onference P roceedings,

Cairo, Egipt, 2010, s. 105.

Zielina M., Particle shapes in the drinking water filtration process

[w:] Clean- Soil, Air, Water, 2011, 39, 11, 941


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora