Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Wybrane, mikrobiologiczne aspekty dezynfekcji ścieków oczyszczonych

Krystyna Olańczuk-Neyman, Rafał Bray, Sylwia Fudala-Książek, Katarzyna Jankowska, Eliza Kulbat, Aneta Łukaszewicz, Bernard Quant, Aleksandra Sokołowska

Abstrakt


W pracy omówiono problematykę zagrożeń mikrobiologicznych, w tym nasilające się zjawisko lekooporności
bakterii występujących w odpływach z oczyszczalni. Zwrócono uwagę na konieczność dezynfekcji i przedstawiono
najczęściej stosowane metody dezynfekcji odpływów. Na tle wyników badań własnych nad zjawiskiem
lekooporności bakterii związanym z dezynfekcją odpływów z oczyszczalni ścieków wskazano na potrzebę
właściwego doboru metody dezynfekcji, która powinna być dostosowana do celu ich dalszego wykorzystania.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AEPA, Guidelines for environmental management.

Disinfection of treated wastewaters,

Alkan U., Elliot D. J., Evison L. M., Survival

of enteric bacteria in relation to simulated

solar radiation and other environmental

factors in marine waters. Water Res., 29,

-2081, 1995.

Alonso E., Santos A. Solis G. J, Riesco P.

On feasibility of urban wastewater tertiary

treatment by membranes: a comparative

assessment. Desalination; 141; 39-51, 2001.[4] Bitton G. Wastewater Microbiology. John Wiley

& Sons, Inc., Publication, New York, 1994.

Bixio D. Thoeye C., De Koning J., Joksimovic

D., Savic D., Wintgens T., Melin T., Wastewater

reuse in Europe, Desalinination

, 89-101, 2006.

Bodzek M., Membrany i procesy membranowe

w usuwaniu mikroorganizmów ze

środowiska wodnego. Microorganisms in

the environment and environment al engineering

from ecology to technology. Ed. K.

Olańczuk-Neyman, H. Mazur-Marzec. Monografie

Komitetu Inżynierii Środowiska

PAN vol.64, 17-34, 2010.

EPA 832-F-99-063 Wastewater Technology

Fact Sheet. Ozone Disinfection. 1999a.

EPA 832-F-99-034 Combined Sewer Overflow.

Technology Fact Sheet. Chlorine Disinfection.

b.

Fachem R. G., Bradley D. J., Garelick H,

Mara D. D. World sanitation and disease:

health aspects of exreta and wastewater

management by Bank Studies. Water Supply

Sanitation Vol.3 Chochester, UK: John

Wiley & Sons, 1983.

Ferreira da Silva, M., Tiago, I., Veríssimo,

A., Boaventura, R. A., Nunes, O. C., Manaia,

C. M., Antibiotic resistance of enterococci

and related bacteria in an urban wastewater

treatment plant. FEMS Microbiol. Ecol. 55,

-329, 2006.

Gómez M., de la Rua A., Garralón G., Plaza

F, Hoontoria E., Gómez M. A., Urban wastewater

disinfection by filtration technologies.

Desalination; 190; 16-28, 2006.

Gunnerson Ch., Frencz J. A., Wastewater

Management for Coastal Cities. Springer,

Berlin 1996.

Henriques I. S., Fonseca F., Alves A., Saavedra

M. J., Correia A., Occurrence and

diversity of integrons and beta-lactamase

genes among ampicillin-resistant isolates

from estuarine waters. Res. Microbiol., 157

(10):938-947, 2006.

Hunter C., Perkins J., Tranter J., Gunn J.,

Agricultural land-use effects on the indicator

bacterial quality of an upland stream

in the Derbyshire Peak district in the U.K.

Water Res., 33, 3577-3586, 1999.

Kim, S., Jensen J. N., Aga, D. S., Weber, A.

S., Tetracycline as a selector for resistant

bacteria in activated sludge. Chemosphere

(9), 1643-1651, 2007.

Kitis M., Disinfection of wastewater with

peracetic acid: a review. Environmental International;

; 47-55, 2004.

Koivunen J., Heinonen-Tanski H. Peracetic

acid (PAA) disinfection of primary, secondary

and tertiary treated municipal wastewater.

Water Res.,39, 4445-4553, 2005.

Lazarova V., Savoye P., Janex M. L., Blatchley

III E. R., Pommepuy M., Advanced

wastewater disinfection technologies: State

of the art and perspectives. Wat. Sci. Tech.;

; 203-213, 1999.

Lebleu N., Roques Ch., Aimar P. and Causserand

Ch. Role of the cell-wall structure

in the retention of bacteria by microfiltration

membranes. J. Membr. Sci. Vol., 326(1),

-185, 2009.

Lorian, V. Some effects of subinhibitory concentrations

of antibiotics on bacteria. Bull.

N. Y. Acad. Med. 51(9):1046-1055, 1975.

Łuczkiewicz A., Kotlarska E., Jankowska

K., Wróbel B., Olańczuk-Neyman K., Antibiotic

resistance patterns found in Escherichia

coli strains isolated from wastewater

and surface water samples. 3rd Congress of

European Microbiologists – FEMS, 06.28 –

02, 2009. Goteborg, Sweden.

Łuczkiewicz A., Fudala-Książek S., Jankowska

K., Quant B., Olańczuk-Neyman K.,

Diversity of fecal coliforms and their antimicrobial

resistance patterns in wastewater

treatment model plant, Wat. Sci. Technol.

(6), 1383–1392, 2010a.

Łuczkiewicz A., Fudala-Książek S., Jankowska

K., Olanczuk-Neyman K., Antimicrobial

resistance of fecal indicators in municipal

wastewater treatment plant. Wat.

Res., 44 (17), 5089-5097, 2010b.

Łuczkiewicz A., Jankowska K., Bray R., Kulbat

E., Quant B., Sokołowska A., Olanczuk-

-Neyman K., Antimicrobial resistance of

fecal indicators in disinfected wastewater.

Wat. Sci. Technol., 2011 (in press).

Madaeni S. S., The application of membrane

technology for water disinfection. Wat.

Res.; 33 (2); 301-308, 1999.

Martinez J. L., The role of natural environments

in the evolution of resistance traits

in pathogenic bacteria. Proc. R. Soc. B, 276,

–2530, 2009.

McFeters G. A., LeChevalier M. W., Chemical

disinfection and injury of bacteria in

water. Nonculturable Microorganisms in

the Environment (eds. R.R. Colwell & D.J.

Grimes) American Society for Microbiology

Press, Washington, DC, 255-275, 2000.

Nawrocki J., Uboczne produkty utleniania

i dezynfekcji wody – doświadczenia ostatnich

lat. Ochrona Środowiska nr 4, 1-12, 2005.

Obarska-Pempkowiak H., Olańczuk-Neyman,

K., Sobieralska A. Wargin A., Monitoring

of surface waters contamination and

the actions aiming to reduce discharge of

contaminants in the community of Gdańsk.

W: [Proc.] III International Scientific-Technical

Conference “Municipal and rural

water supply and water quality”. Poznań,

Poland, 1-3 June 1998, Ed. M. M. Sozański,

J. F. Lemański, Poznań t. 2, s.73-86, 1998.

Olańczuk-Neyman K., Jankowska K., Kulbat

E., Sokołowska A., Kruczalak K., Quant

B., Microbiological pollution of coastal zones

base on the study of the Gulf of Gdańsk

and the Bay of Puck. W: Pathways of pollutants

and mitigation strategies of their

impact on the ecosystems, Ed.: M. R. Dudzińska,

M. Pawłowska, Lublin: Komit. Inż.

Środow. PAN. Seria: Monografie Komitetu

Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii

Nauk, vol. 27, 333-339, 2004.

Olańczuk-Neyman K., Mikrobiologiczne

aspekty odprowadzania ścieków do przybrzeżnych

wód morskich. Inż. Mor. Geotech.

R. 24 nr 2, s. 55-62, 2003.

Olańczuk-Neyman K., Geneja M., Quant. B.,

Dembińska M., Kruczalak K., Kulbat E., Kulik-

Kuziemska I., Mikołajski S., Gielert M.,

Microbiological and Biological Aspects of

the Wastewater Treatment Plant „Wschód”

in Gdańsk. Polish Journal of Environmental

Studies vol.12 No.6, s.747-757, 2003a.

Olańczuk-Neyman K., Geneja M., Quant B.,

Dembińska M., Kruczalak K. Kulbat E., Haustein

E., Mikołajski S., Gielert M., Elimination

of the chemical and microbiological pollutants

in the modernized wastewater treatment

plant “Wschód” in Gdańsk. In: Environmental

Engineering Studies. Polish Research on

the way to the EU, Ed.: L. Pawłowski, M. R.

Dudzińska, A. Pawłowski., Kluwer Academic/

Plenum Publishers USA, s. 235-258, 2003b.

Olańczuk-Neyman K., Stosik-Fleszar H.,

Mikołajski S., Evaluation of Indicator Bacteria

Removal In Wastewater Treatment

Processes. Polish Journal of Environmental

Studies Vol.10, No.6, 457-461, 2001a.

Olańczuk-Neyman K., Polish National Report

Water and Wastewater Disinfection.

nd World Water Congress Efficient water

Management – Making it Happen. Berlin

-19 October 2001 5 s. (dysk CD) 2001b.

Olańczuk-Neyman K., Stosik-Fleszar H.,

Mikołajski S., Jakość mikrobiologiczna

odpływów z oczyszczalni ścieków Gdańsk-

-Wschód. Materiały Konferencji Naukowo-

-Technicznej nt.: Oczyszczalnia ścieków

„Wschód” w Gdańsku największą inwestycją

ochrony Bałtyku XXI wieku, Gdańsk

-20 maja, 2000; s.101-106.

Olańczuk-Neyman K., Mikrobiologiczne

aspekty zanieczyszczenia wód morskich

ściekami. Inż. Morska nr 11 s.393-395, 1980.

Oliver J. D., Dagher M., Linden K., Induction

of Escherichia coli and Salmonella typhimurium

into viable but nonculturable state following

chlorination of wastewater. Journal

of Water and Health. 249-255, 2005.

Paraskeva P., Graham N. J. D., Treatment

of a secondary municipal effluent by ozone,

UV and microfiltration: microbiological reduction

and effect on effluent quality. Desalination,

; 47-56, 2005.

Reinthaler F. F., Posch J., Feierl G., Wust

G., Haas D., Ruckenbauer G., Mascher F.,

Marth E., Antibiotic resistance of E. coli in

sewage and sludge. Wat. Res. 37 (8), 1685-

, 2003.

Rockabrand D., Austin T., Kaise R., Blum P.,

Bacterial growth state distinguished by single-

cell protein profolling:does chlorination

kill coliforms in municipal effluent? Appl.

Environ. Microbiol. 65, 4181-4188, 1999.

Schlüter A, Szczepanowski R., Pühler A. and

Top E. M. Genomics of IncP-1 antibiotic resistance

plasmids isolated from wastewater

treatment plants provides evidence for a widely

accessible drug resistance gene pool.

FEMS Microbiol. Rev. 31 (4), 449–477, 2007.

Simmons F.J., Xagoraraki I., Release of infectious

human enteric viruses by full-scale

wastewater utilities. Wat. Res. 45, 3590-

, 2011.

Singh A, McFetters G. Injury of enteropathogenic

bacteria in drinking water. In:

Drinking Water Microbiology, Progress and

Recent Developments (ed. G. A. McFetters),

Springer-Verlag, New York, 368-379, 1990.

Sobsey M. (2006), ENVR 133 Water and

wastewater disinfection, 11.04.2006.

Stosik-Fleszar H., Eliminacja zanieczyszczeń

mikrobiologicznych w procesach

oczyszczania ścieków. Rozprawa doktorska

Politechnika Gdańska Wydział Budownictwa

Wodnego i Inżynierii Środowiska,

Gdańsk (maszynopis), 2002.

Wintgens T., Melin T., Schafer. A, Khan. S.

Muston M., Bixio D., Thoeye C., The role of

membrane processes in municipal wastewater

reclamation and reuse. Desalination;

; 1-11, 2005.

WHO, Fact sheets on environmental sanitation.

Epidemic diarrhoeal diseases control.

Eng., 4(1) 43-50. Geneva, World Health Organization.

WHO/EOS/964 1996.

Zanetti F., Stampi S., De Luca G., Varoli O.,

Tonelli E., Comparative disinfection of secondary-

treatment sewage with chlorine

dioxide and bromine chloride. Zbl. Hyg.

Umvelmed, 198: 567-579, 1996.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora