Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Detekcja wycieków na sieci wodociągowej przy pomocy helu

Joanna Banasz, Victoriano Sanz Losada, Kacper Adamowicz

Abstrakt


Straty wody były jednym z najczęściej poruszanych tematów w wodociągach w ostatnich latach. Liczne projekty wymiany sieci, technologie akustycznego wykrywania wycieków oraz monitoringu sieci przyczyniły się do znacznej redukcji strat wody.
Istnieje kilka kluczowych powodów, dla których należy ograniczać straty wody. Do najważniejszych zaliczyć można:
1) ekonomię – koszt wydobycia i przesyłu wody, która nie trafia do odbiorcy uznaje się za stratę finansową;
2) ochronę środowiska – biorąc pod uwagę ograniczone zasoby wody i perspektywę ich wyczerpania – utratę wody poprzez nieszczelną sieć jest marnotrawstwem;
3) wizerunek – przedsiębiorstwo o wyższych stratach wody będzie postrzegane jako źle zarządzane, generujące niepotrzebne straty, które potem przekładane są na odbiorców.
Powyższe argumenty świadczą za aktywnym szukaniem wycieków i naprawą lub wymianą sieci.


Słowa kluczowe


zaopatrzenie w wodę

Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora