Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

SEGAP- UP- opt – system monitoringu, sterowania oraz ocen eksploatacji pomp i studni głębinowych Część II – modele matematyczne systemu

Marian Strączyński, Sławomir Chorek

Abstrakt


W części I artykułu przedstawiono budowę systemu SEGAP- UP- opt („Technologia Wody” 2/2012).
Artykuł bieżący prezentuje działanie modeli matematycznych wspomagających prowadzenie
ocen pracy układów pompowych studni ujęciowych oraz działanie nowoczesnego modelu doboru
pomp głębinowych do aktualnych parametrów studni ujęciowych.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Strączyński M., Chorek S., Nowiński M., System oraz cyfrowe

urządzenia monitorujące pracę pomp i studni głębinowych – SEGAP-

UP [w:] Technologia Wody 1/2012.

Strączyński M., Chorek S., Nowiński M., Cyfrowy system monitorujący

i oceniający eksploatację pomp i studni głębinowych –

SEGAP-UP [w:] Forum Eksploatatora 2/2012.

Strączyński M., Chorek S., SEGAP-UP-opt system monitoringu,

sterowania oraz ocen eksploatacji pomp i studni głębinowych.

Cześć I – budowa systemu [w:] Technologia Wody 2/2012


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora