Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Fluorowanie wody i fluoroza

Anna M. Anielak

Abstrakt


Celem niniejszej pracy było dokonanie krytycznego przeglądu roli dotychczasowej fluoryzacji wody w powszechnym
zapobieganiu próchnicy zębów. Przez ostatnie 50 lat fluoryzację wody uznawano za kamień milowy
w zapobieganiu próchnicy i jeden z głównych środków ochrony zdrowia publicznego XX wieku. Jednakże
obecnie przyjmuje się, że główne działanie fluoru występuje po erupcji zębów. Ponadto redukcję próchnicy
można przypisać w ostatnich dekadach nie fluoryzacji wody, ale miejscowemu stosowaniu fluoru, co stało się
bardziej powszechne, a fluoroza szkliwa została zgłoszona jako problem pojawiający się na obszarach fluorowania
wody. L iczne badania s tatystyczne w skazują, ż e fluorowanie wody może być zbędne w zapobieganiu
próchnicy.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Levin M., Topics in Dental, (2011), Springer

Verlag-Berlin Heidelberg pp. 283-297.

Emsley J., Oxford Chemistry Guides (1997),

Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

Wells A. F., Structural Inorganic Chemistry

/E. (1993), WNT-Warszawa, str.

-394.

Thomas G., Reeves P. E ., Water fluoridation.

Water Quality & Treatment (1999),

American Water Works Association,

pp.15.1-15.19

M. Borkowska, K. Smulikowski, Minerały

skałotwórcze (1973), Wydawnictwo Geologiczne,

Warszawa.

Dojlido Holtgrave E. A., Hopfenmüller

W., Ammar S., Tablet Fluoridation Influences

the Calcification. J Orofac Orthop/

Fortschr Kieferorthop (2001) No. 1 ©,

Urban & Vogel.

Pizzo G., Piscopo M. R., Pizzo I. & Giuliana

G., Community water fluoridation and

caries prevention:a critical review, Clin

Oral Invest (2007) 11:189–193.

Centers for Disease Control and Prevention

(2001), Recommendations for using

fluoride to prevent and control dental caries

in the United States, MMWR Morb

Mortal Wkly Rep, 50:1–4

Palmer C., Wolfe S. H. (2006), Position

of the American Dietetic Association: the

impact of fluoride on health, J Am Diet

Assoc 105:1620-1628.

Centers for Disease Control and Prevention

(1999), Achievements in public health,

-1999: fluoridation of drinking

water t o p revent d ental c aries, M MWR

Morb Mortal Wkly Rep 48:933-940.

Limeback H. (1999), A re-examination of

the pre-eruptive and post-eruptive mechanism

of the anti-caries effects of fluoride:

is there any anti-caries benefit from

swallowing f luoride?, Community Dent

Oral Epidemiol 27:62-71.

Kargul B., Caglar E., Tanboga I. (2003),

History of water fluoridation, J Clin Pediatr

Dent 27:213-217.

Warren J. J., L evy S. M. (1999), S ystemic

fluoride-sources, amounts,and effects of

ingestion, Dent Clin North Am 43:695-711.

Mullen J. (2005), History of water fluoridation,

Br Dent J 199 (7Suppl):1-4.

Kargul B., Caglar E., Tanboga I. (2003),

History of water fluoridation, J Clin Pediatr

Dent 27:213-217.

Jones S., Burt B. A., Petersen P. E. et al

(2005), The effective use of fluorides in

public health, Bull World Health Organ

:670-676.

Palmer C., Wolfe S. H. (2006), Position

of the American Dietetic Association: the

impact of fluoride on health, J Am Diet

Assoc 105:1620-1628.

Browne D., Whelton H., O’Mullane D.

(2005), Fluoride metabolism and fluorosis,.

J Dent 33:177–186.

Comber H., Deady S, Montgomery E., Gavin

A., Drinking water fluoridation and

osteosarcoma incidence on the island of

Ireland, Cancer Causes Control (2011)

:919-924.

Gurzau A . E ., D rinkong w ater s ecurity

and helth in Transylvania, Romania.

Marco Aurélio Peres1, José Leopoldo Fereira

Antunes2, Karen Glazer Peres1, Is

water fluoridation effective in reducing

inequalities in dental caries distribution

in developing countries?, Recent findings

from Brazil Soz Praventiv Med. 51 (2006)

-310.

Whelton H., Crowley E., O’Mullane D. et

al (2006), Dental caries and enamel fluorosis

among the fluoridated population

in the Republic of Ireland and non fluoridated

population in Northern Ireland in

, Community Dent Health 23:37-43.

Azhar Siddique, Majid Mumtaz, Sumayya

Saied, Zahida Karim and Nayyer A. Zaigham,

Fluoride Concentration in Drinking Water of

Karachi City (Pakistan), Environmental Monitoring

and Assessment (2006) 120:177-185.

Nell A ., A li N., Z izlavsky A ., K lausberger

E., L osert K ., R eichenfelser K ., E der A .,

Moritz A., Fluoridgehaltuntersuchung des

Trinkwassers in Österreich 2007, Stomatologie

(2008) 105:161-166.

Lehmann K., Hellwig E. (2005), Zahnärztliche

Propädeutik, 10. Auf l. Elsevier

GmbH, Urban & Fischer, Deutschland,

Marbur und Freiburg.

Rippe K. P., Ethik und die Fluoridierung

von Salz, Milch und Trinkwasser, Bundesgesundheitsbl

(2009) 52:543-548.

Holtgrave E. A., Hopfenmüller W., Ammar

S., Tablet Fluoridation Influences the Calcification

of Primary Tooth Pulp Die Tablettenfluoridierung

beeinflusst die Kalzifizierung

der Milchzahnpulpa J Orofac

Orthop/Fortschr Kieferorthop 2001 No. 1.

Xubo Gao Ć Yanxin Wang Ć Yilian Li Ć,

Qinghai Guo, Enrichment of fluoride in

groundwater under the impact of saline

water intrusion at the salt lake area of

Yuncheng basin, northern China, Environ

Geol (2007) 53:795-803.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora