Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Budowa zbiornika wodnego w Świnnej Porębie zbliża się do końca

Informacje Organizatora

Abstrakt


W 2013 roku ma zakończyć się budowa zbiornika wodnego w Świnnej Porębie. Ze względu na fi nansowe
zawirowania to jedna z najdłużej realizowanych inwestycji w Polsce. Budowany od 1986 r.
zbiornik ma chronić Małopolskę przed nadmiarem wody w Wiśle i powodziami.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora