Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Modernizacja suw w MPwiK ,,eKowIK"

Jan Jeka

Abstrakt


W ramach Programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” MPwiK „eKowIK” sp. z o.o. władysławowo
realizuje projekt pn.: „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej
w aglomeracji władysławowo”. w ramach powyższego projektu zrealizowano między innymi Kontrakt
nr 3, zadanie nr 8 tj.: wybudowano stację uzdatniania wody przy ul. wiejskiej w Jastrzębiej Górze
o wydajności Qśr = 220 m3/h oraz wykonano magistralną sieć wodociągowa, grawitacyjną od stacji do
węzła w ul. Jantarowej w Jastrzębiej Górze.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora