Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Akcja obniżania ciśnienia w sieci wodociągowej

Sławomir Speruda

Abstrakt


Pierwotne-projektowe określenie nastaw operacyjnych ciśnienia dla zestawów pompowych lub
hydroforni zasilających sieć wodociągową bardzo rzadko umożliwia dostawę wody po najniższych
kosztach. Przekonać się można o tym obserwując nadwyżki ciśnienia w punkcie krytycznym sieci (najniekorzystniejszym
hydraulicznie). artykuł przedstawia uwarunkowania i sposób przeprowadzenia
akcji obniżania ciśnienia operacyjnego w sieci umożliwiający pozbycie się stałych nadwyżek ciśnienia
w sieci.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Engineering and Operations Committee:

„Report G – Managing Water Pressure”;

UKWIR, October 1994.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora