Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Ciągły monitoring zawartości ogólnego węgla organicznego (OWO) przy uzdatnianiu wody

Dariusz Figiel

Abstrakt


Wartość parametru OWO, czyli określenie zawartości ogólnego węgla organicznego jest niejednokrotnie
cennym źródłem informacji zarówno o jakości wody surowej na stacji uzdatniania jak
i istotnym wskaźnikiem gwarantującym bezpieczeństwo obiektu technologicznego. Do tego celu może
z powodzeniem służyć najnowszy analizator online parametru OWO metodą niskotemperaturową, jakim
jest urządzenie CA52TOC firmy Endress+Hauser.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora