Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Actiflo® jako sprawdzona nowoczesna technologia. ZUW Bochnia

Marcin Berger, Krzysztof Pacierpnik

Abstrakt


Artykuł opisuje technologię Actiflo® zastosowaną w Zakładzie Uzdatniania Wody w Bochni i jej
wpływ na pozostałe procesy technologiczne. Przedstawiono również wpływ zastosowanej technologii
koagulacji na prace i struktury budowlane. Opisano także wszystkie procesy technologiczne
uzdatniania wody ZUW Bochnia, ich parametry oraz efekty ich pracy.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora