Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Praktyczne wykorzystanie osadów żelazowych z procesów uzdatniania wody

Tymoteusz Jaroszyński, Piotr Krajewski, Karolina Grześkowiak

Abstrakt


W trakcie procesów uzdatniania wody w zależności od stosowanych technik powstaje szereg ubocznych
produktów odpadowych, najczęściej osadów pokoagulacyjnych. jeszcze nie tak dawno,
w latach osiemdziesiątych osady te odprowadzane były bezpośrednio do odbiorników. obecnie odpady
z procesów uzdatniania wody mają swoje miejsce w ustawie o odpadach i są oznaczone w XiX grupie
klasyfi kacji odpadów kodem 190203 [14].


Słowa kluczowe


osady żelazowe, uzdatnianie wody

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Budych-Górzna M., Jaroszyński Ł .: Z astosowanie

osadów z SUW zawierających

żelazo do wiązania fosforu w komorach

fermentacyjnych – analiza badań przedprojektowych

w Centralnej Oczyszczalni

Ścieków dla m. Poznania. Materiały XIX

Krajowej, VII Miedzynarodowej Nauk.

– Techn.: Zaopatrzenie w Wodę, Jakość

i Ochrona Wód. Poznań – Zakopane, 18-

czerwiec 2006 r.

Bugbee G.J., Frink C.R.: Alum sludge as

a soil amendment effects on soil properties

and plant growth, The Connecticut

Agricultural Experiment Station. Bull.

, 1985.

Cornwell D.A. et al.: Handbook of practise.

Water t reatment plant waste management,

AWWA RF, Denver, Colo, 1987.

Grabarek R .J., K rug E .C.: Silvicultural

application of alum sludge, Jour.

AWWA, 79, 6, 1987, str. 84.

Grześkowiak K.: Współczesne metody

zagospodarowania osadów z procesu

uzdatniania wody. Praca dyplomowa inżynierska

wykonana w Politechnice Poznańskiej.

Poznań 2010.

Harper M., Yousef Y.: Reuse of water

treatment sludges for improvement of

reservoir water quality, w: Proc. AWWA

Ann. Conf., Las Vegas, Nev, 1983.

Koppers H.M.M.: Treatment of backwash

water, w: Sludge problems of waterworks,

KIWA Report 98, Nieuwegein,

The Netherlands, 1987.

Kreft W.: Entsorgung im Zementwerk.

Verwertung von Rest – und Abfallstoffen,

durch die Zementindustrie, Entsorgungs

Praxis, 9, 1988, str. 360.

Oostelbos P.G.: An approach to the sludge

problem at the Noordbergum, Badenholtpade,

Spannenburg, and Terwisscha

water treatment plants, Water Company

Friesland, The Netherlands, 1988.

Rolan A.T.: Evaluation of water plant

sludge disposal methods, w: Proc. A. Meeting.

Jour. North Carolina Section, 12, 1,

, str. 56.

Sarfert F.: Entsorgung Wasserwerksschaemmen,

DVGW – Schriftenreihe

Wasser, 206, 1987, str. 21.

Sozański M. M.: Technologia usuwania

i unieszkodliwiania osadów z uzdatniania

wody, Wyd. Politechniki Poznańskiej,

Poznań, 1999.

Sozański M.M., Bylka H.: Możliwości

i uwarunkowania odzysku wody z osadów

i popłuczyn w aspekcie wodooszczędnego

działania zakładów wodociągowych,

w: Materiały VI Ogólnopolskiej

Konferencji Naukowo-Technicznej nt.

„Problemy gospodarki wodno-ściekowej

w regionach rolniczo-przemysłowych”,

Białystok, 1991.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach

– Dz. U. nr 62, poz. 628.

Van der Veer A.J.: Appropriate sludge

disposal, w: K IWA R eport 9 8 “ Sludge

problems at waterworks” KIWA, Nieuwegein,

The Netherlands, 1987, str. 112.

Wichmann K.: Entsorgung von Wasserwerksschlaemmen,

Neue DELIWA Zeitschrift,

, 1988, str. 112.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora