Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Fouling membran ultrafiltracyjnych podczas oczyszczania wody

Mariola Rajca, Michał Bodzek

Abstrakt


Niskociśnieniowe procesy membranowe znajdują praktyczne zastosowanie w uzdatnianiu wody. Efektywność
pracy membran mikro- i ultrafiltracyjnych wymaga jednak poznania mechanizmów występujących podczas
filtracji membranowej w aspekcie niekorzystnych zjawisk, do których zaliczyć należy fouling membran, czyli
powlekanie/blokowanie ich powierzchni i porów. Znaczną rolę w foulingu membran odgrywają naturalne substancje
organiczne (NOM) występujące praktycznie w każdej wodzie powierzchniowej. W pracy przedstawiono
badania mechanizmów foulingu membran podczas oczyszczania wody, które pozwoliły rozpoznać i zrozumieć
wzajemne oddziaływania pomiędzy frakcjami NOM i polimerowymi membranami ultrafiltracyjnymi.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Zularisam A.W., Ismail A.F., Salim R.

Behaviours of natural organic matter

in membrane filtration for surface water

treatment – a review, Desalination,

, 2006, 211-231.

Thorsen T. “Membrane filtration of

humic substances – state of the art”,

Water Science Technology, 9, 1999,

-112.

Zularisam A.W., Ismail A.F., Salim R., Sakinah

M., Ozaki H., The effects of natural

organic matter (NOM) fractions on fouling

characteristics and flux recovery of

ultrafiltration membranes, Desalination,

, 2007, 191-208.

Perchuć M., Uzdatnianie wód o różnej

zawartości żelaza i kwasów humusowych,

w: Materiały VII Międzynarodowej

Konferencji: „Zaopatrzenie w wodę, jakość

i ochrona wód”, Zakopane, tom I, 2006,

-692.

Jung C.W., Son H.J.; Evaluation of membrane

fouling mechanism in various

membrane pretreatment processes, Desalination

and Water Treatment, 2, 2009,

- 202.

Fan L.H., Harris J.L., Roddick F.A.; Booker

N.A., Influence of the characteristics

of natural organic matter on the fouling of

microfiltration membranes, Water Research,

, 2001, 4455-4463.

Aiken G. R., McKnight D. M., Thorn

K. A., Thurman E. M.; Isolation

of hydrophilic organic acids from water

using nonionic macroporous resins, Organic

Geochemistry, 4, 1992, 567-573.

Thurman E. M., Malcolm R. L.; Preparative

isolation of aquatic humic substances,

Environmental Science&Technology, 4,

, 463-466.

Kim H-Ch., Dempsey B.A.; Effects of wastewater

effluent organic materials on fouling

in ultrafiltration, Water Research,

, 2008, 3379-3384.

Kennedy M., Hyoung H., Yangali V., Heijman

B., Schippers J.; Natural organic

matter (NOM) fouling of ultrafiltration

membranes: Fractionation of NOM in

surface water and characterization by

LC-OCD, Desalination, 178, 2005, 73-83.

Bodzek M., Zawadzka D. Rajca M., Konieczny

K., Badanie foulingu membran

podczas oczyszczania wody metodą ultrafiltracji,

Inżynieria i Ochrona Środowiska,

, 2007, 249-267.

Rajca M., Bodzek M., Gembołyś B., Konieczny

K.; Wpływ własności hydrofilowo/

hydrofobowych NOM na fouling

membran w procesie oczyszczania wody

metodą ultrafiltracji, Monografie Komitetu

Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 49,

, 215- 222.

Jung Ch-W., Son H-J., Kang L-S.; Effects

of membrane material and pretreatment

coagulation on membrane fouling: fouling

mechanism and NOM removal, Desalination,

, 2006, 154-164.

Rajca M.; NOM fouling mechanism during

ultrafiltration, ACEE Architecture Civil

Engineering Environment, w druku.

Braghetta A., DiGiano F.A., Ball W.P.;

Nanofiltration of natural organic matter:

pH and ionic strenght effects, J. Environ.

Eng. ASCE 123, 7, 1997, 628-641.

Nilson J.A., DiGiano F.A.; Influence of

NOM composition on nanofiltration, J.

Am. Water Works Assoc., 88, 5, 1996,

-66.

Park CH., Lee Y.H., Lee S., Hong S.; Effect

of cake layer structure on colloidal fouling

in reverse osmosis membranes, Desalination,

, 2008, 335-344.

Rajca M.; Uzdatnianie wody hybrydową

metodą koagulacji I niskociśnieniowej

filtracji membranowej, Praca doktorska,

Politechnika Śląska, Gliwice 2008.

Newcombe G., Drikas M., Assemi S., Beckett

R., Influence of characterized natural

organic material on activated carbon adsorption:

I. Characterization and concentrated

reservoir water, Water Research,

, 1996, 965-972.

Kilduff J., Weber W.J., Transport and

separation of organic macromolecules

in ultrafiltration processes, Environ.Sci.

Technol., 26, 1992, 569-576.

Bodzek M., Rajca M., Konieczny K., Gembołyś

B., Wpływ wielkości cząsteczek

NOM na fouling membran ultrafiltracyjnych,

Monografie Komitetu Inżynierii

Środowiska PAN, 49, 2008, 207-214.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora