Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Aspekty mikrobiologiczne jakości wód podziemnych w rejonie gdańskim jako źródła wody do spożycia

A. Sokołowska, R. Bray, K. Olańczuk-Neyman

Abstrakt


W pracy scharakteryzowano środowisko wód podziemnych jako miejsce występowania i rozwoju mikroorganizmów.
Główną uwagę skierowano na wody podziemne wykorzystywane do spożycia w rejonie gdańskim, stosowanie
fizyczno-chemiczne i biologiczne procesy uzdatniania, a także ich wpływ na stabilność biologiczną wody
w sieci wodociągowej. Przedstawiono nowe metody badania jakości mikrobiologicznej wody.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia do artykułu jest dostępna w redakcji,

zainteresowanych prosimy o kontakt:

redakcja@seidel-przywecki.pl


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora