Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Twardość wody w krajowych wodociągach publicznych w świetle współczesnych poglądów na znaczenie zdrowotne składników mineralnych wody

Małgorzata Jamsheer-Bratkowska, Agnieszka Stankiewicz, Krzysztof Skotak, Jakub Bratkowski

Abstrakt


W pracy przedstawiono uzyskane w latach 2007-2008 w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do
spożycia zbiorcze wyniki analiz twardości wody dla obszaru całego kraju. Stwierdzono przewagę średnich poziomów
twardości wody – z największą częstością występowały poziomy 200-300 mg/l, które wykryto w 34%
badanych próbek wody. Łącznie wartości mieszczące się poza zakresem zalecanym w przepisach prawnych
(<60 mg/l oraz >500 mg/l) stwierdzano ogółem w 5,1% badanych próbek. Niska twardość wody występowała
z największą częstością na obszarze województw południowo-zachodniej części kraju. Stwierdzane na przeważającym
obszarze kraju poziomy twardości wody w świetle wyników badań epidemiologicznych należy uznać za
pożądane z uwagi na możliwość zmniejszania ryzyka. Mimo, iż niejednoznaczne wyniki badań epidemiologicznych
w opinii ekspertów WHO nie uzasadniają zaleceń co do optymalnego poziomu twardości wody, nie należy
pomijać dużej liczby obserwacji wskazujących na jej możliwy efekt ochronny w przypadku występowania i zgonów
spowodowanych chorobami układu krążenia, w związku z czym należy przestrzec przed nieuzasadnionym
zmiękczaniem wody.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kobayashi J.: On Geographical relationship

between the chemical nature of river

water and death –rate from apoplexy. Berichte

des Ohara Institutes fur .Landwirtschaftliche.

Biologie, 1957, 11:12-21.

Schroeder H.: Relationship between mortality

from cardiovascular disease and

treated water supplies. Variations in states

and 163 largest municipalities in United

States.J. Am. Med.Assoc., 1960, 172,

-8. ///98-104.

Schroeder H.: Relationship between hardness

of water and death rates from certain

chronic and degenerative diseases in the

United States. J. Chronic Dis., 1960, 12,

-591.

Potential health consequences of longterm

consumption of demineralised, remineralised

and altered mineral content

drinking water. Expert Consensus Meetin

Group Report. In: Nutrients in drinking

water. WHO, Genewa 2005, 6-10.

Neri L.C.,Mandel J.S., Hewitt D.: Relation

between mortality and water hardness in

Canada.Lancet, 1972, 1:931-4.

Morris J. N., Crawford M.D., Heady J.A.:

Hardness of local water supplies and and

mortality form cardiovascular disease.

Lancet, 1962, 2, 506-7.

Morris J.N., Crawford M.D., Heady J.A.:

Hardness of local water supplies and

mortality from cardiovascular disease in

the county boroughs of England and Wales.

Lancet, 1961, 1, 860-2.

Anderson T.W., LeRiche W.H., MacKay J.

S.: Sudden death and ischemic heart disease.

Correlation with hardness of local

water supply. NEJM, 1969, 280, 805-7.

Comstock G.: Water hardness and cardiovascular

diseases. Am. J. Epidemiol.,

, 110,375-400.

Lacer R.F., Sharper A.G.: Changes in water

hardness and cardiovascular death rates.

Int. J. Epidemiol., 1984, 13, 18-24.

Yang C.Y., Chiu J.F., Chiu H. F. et al.: Relationship

between water hardness and

coronary mortality in Taiwan. J. Toxicol.

Environ. Health, 1996, 49,1-9.

Kousa A., Moltchanova E., Viik-Kajander

M et al.: Geochemistry of ground water

and the incidence of acute myocardial infarction

in Finland. J. Epidemiol. Community

Health, 2004, 58, 136-9.

Nerbrand C., Svardsudd K., Ek J., Tibblin

G.: Cradiovascular mortality and morbility

in seven counties in Sweden in relation

to water hardness and geological settings.

Eur. Heart J., 1992, 13, 721-7.

Nerbrand C., Agreus L., Lenner R.A. et

al.: The influence of calcium and magnesium

in drinking water and diet on cardivascular

risk factors in individuals living

in hard and soft water areas with differences

in cardivascular mortality. BMC

Public Health 2003, 3, 21-9.

Zielhuis R.L., Haring B. J.: Water harness

and mortality in The Netherlands. Sci.

Total. Environ., 1981, 18, 35-45.

Rubenowitz E., Axelsson G., Rylander

R.: Magnesium and calcium in drinking

water and death from acute myocardial

infarction in women. Epidemiology

,10, 31-6.

Rubenowitz E., Molin I., Axelsson G., Rylander

R.: Magnesium in drinking water

in relation to morbidity and mortality

from acute myocardial infarction. Epidemiology,

, 11,416-421.

Punsar S., Karvonen M. J.: Drinking water

quality and sudden death: observations

from West and East Finland. Cardiology,

, 64, 24-34.

Comstock G.W., Cauthen G. M., Helsing

K. J.: Water hardness at home and deaths

from arteriosclerotic heart disease in

Washington County. Am. J. Epidemiol.,

,112, 209-16.

Guidelines on drinking water quality.

WHO, Genewa 2004, 382-3.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

marca 2007 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.

U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm..

Dyrektywa 98/83/WE z dnia 3 listopada

o jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi. OJL, 330, 5.12.98,

-54.

Calderon R.L, Braun G. F.: Water hardness

and cardiovascular disease. In: Nutrients

in drinking water. WHO, Genewa

,117-118


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora