Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Wtórne zanieczyszczenie wody wodociągowej żelazem Przyczyny i sposoby przeciwdziałania na przykładzie wybranego wodociągu

Łukasz Weber

Abstrakt


Z doświadczeń eksploatacyjnych wielu Wodociągów w kraju wynika, że niejednokrotnie podejmowane
działania modernizacyjne w Zakładzie Uzdatniania Wody, mimo znaczącej poprawy jakości wody na
wyjściu z ZUW, nie pozwalają uzyskać zadowalających parametrów u odbiorców. Niejednokrotnie zdarza
się, że woda u odbiorców nie odpowiada obowiązującym przepisom.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora