Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru w Stacji Wodociągowej w Zgierzu – doświadczenia z rozruchu instalacji

Grażyna Sakson, Jerzy Przybiński

Abstrakt


W ostatnich latach w Polsce coraz częściej do dezynfekcji wody stosowany jest dwutlenek chloru.
O wyborze tego właśnie dezynfekanta decyduje m.in. jego wysoka skuteczność, trwałość w systemie
dystrybucji zapewniająca dobre zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem oraz znacznie
mniejsze ryzyko powstawania szkodliwych ubocznych produktów dezynfekcji. Dwutlenek chloru ma
właściwości wybuchowe, ale rozwój nowych bezpiecznych technik jego wytwarzania i możliwość kontroli
nad pracą generatorów i całej instalacji powodują, że coraz więcej stacji uzdatniania wody rezygnuje
z zastosowania chloru i zastępuje go właśnie dwutlenkiem chloru.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora