Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Rozruch instalacji koagulacji i flotacji ciśnieniowej dla uzdatniania wody powierzchniowej w aspekcie założeń technologicznych i projektowych

Marcin Kłos, Jolanta Gumińska

Abstrakt


Proces flotacji ciśnieniowej jest szczególnie zalecany dla skutecznego prowadzenia procesu separacji
zawiesin pokoagulacyjnych powstających podczas uzdatniania wód o małej mętności, lecz dużej
zawartości rozpuszczonych związków organicznych, a także dla wód, w których występują intensywne
zakwity glonów. Kluczowym parametrem decydującym o skuteczności procesu koagulacji i flotacji ciśnieniowej
jest rodzaj i dawka zastosowanego koagulantu. Ma to szczególne znaczenie w uzdatnianiu wód
o niskiej mętności i wysokiej zawartości materii organicznej.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Edzwald J.K. (2010). Dissolved air fl otation and me. Water Research

, pp. 2077-2106.

Kulesza M., Ozimiński K. (1997). Uzdatnianie wody w procesie

fl otacji ciśnieniowej na stacji pilotowej Wodociągu Północnego.

Ochrona Środowiska 4 (67), pp. 37-40.

Wąsowski J. Kulesza M. (1999). Zastosowanie fl otacji ciśnieniowej

do usprawnienia koagulacji z Zalewu Zegrzyńskiego. Ochrona Środowiska

(75), pp. 57-60.

Kroczak T.,Pyrz K., Świderska-Bróż M. (2005). Porównanie skuteczności

jedno– i dwustopniowej koagulacji zanieczyszczeń wody.

Ochrona Środowiska 4, ss. 49–52.

Sroka M. (2004). Badania wpływu wstępnego ozonowania wody

z zastosowanie fl otacji ciśnieniowej na dawkę ozonu. Ochrona Środowiska

(26), ss. 21-24.

Projekt techniczny. „Budowa budynku fl otacji ciśnieniowej wraz

z projektowaną instalacją i towarzyszącym jej uzbrojeniem Zakład

Wodociągu Północnego”. Branża – technologia.

Bache, D. H., Rasool, E. R. (2001). Characteristics of aluminohumic

fl ocs in relation to DAF performance. Water Science and

Technology 43, pp. 203-208.

Shi, B., Wei, Q., Wang, D., Zhu, Z., Tang, H. (2007). Coagulation of

humic acid: The performance of preformed and non-preformed Al

species. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 296,

pp. 141-148.

Gumińska J. (2009). Wpływ rozbicia kłaczków pokoagulacyjnych

podczas fl okulacji na skuteczność usuwania naturalnych substancji

organicznych z wody. Ochrona Środowiska 2(31), ss. 31-34.

Gumińska J., Kłos M. (2010). Właściwości wytrzymałościowe

kłaczków w uzdatnianiu wód. Gaz, Woda i Technika Sanitarna,

(84), ss. 24-28.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora