Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Związek przyczyn i skutków w uszkodzeniach głębinowych agregatów pompowych

Marian Strączyński

Abstrakt


Głębinowe agregaty pompowe, potocznie zwane pompami głębinowymi mają głównie zastosowanie
w układach pompowych, w których występuje potrzeba wydobywania wody z głębokości przekraczającej
możliwości pracy pomp pracujących w układach otwartych. Konstrukcja tych urządzeń charakteryzuje
się wysoką niezawodnością eksploatacyjną i nie wymaga stosowania bieżących konserwacji
i obsług eksploatacyjnych. Zwykle pompy głębinowe stosuje się do wydobywania wody z głębokości
przekraczającej 8 m


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Strączyński M., Latoń D., Wybrane zagadnienia z eksploatacji

pomp głębinowych. Pompy – Pompownie 2/2001.

Strączyński M., Latoń D., Przyczyny i skutki uszkodzeń głębinowych

agregatów pompowych. Pompy – Pompownie 2/2002.

Strączyński M., Pakuła G., Urbański P., Solecki J. Podręcznik Eksploatacji

Pomp w Wodociągach i Kanalizacji. Izba Gospodarcza

Wodociągi Polskie, Wydawnictwo „Seidel-Przywecki” Sp. z o.o.

Warszawa 2007.

Strączyński M., Chorek S. System eksploatacji, sterowania i monitoringu

pracy pomp oraz ujęć głębinowych SEGAP cz. 1 – budowa

systemu. Forum Eksploatatora 3/2010.

Strączyński M., Chorek S. System eksploatacji, sterowania i monitoringu

pracy pomp oraz ujęć głębinowych SEGAP cz.2 – modele

matematyczne. Forum Eksploatatora 3/2010.

Strączyński M., Modele matematyczne wspomagające prowadzenie

eksploatacji pomp głębinowych. Materiały Konferencji „XXXV

– lecie Eksploatacji Systemu Odwodnienia w KWB Bełchatów”,

Bełchatów 2010.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora