Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Kącik technologa Przegląd grzybków filtracyjnych stosowanych w drenażach grzybkowych

Łukasz Weber

Abstrakt


Drenaż grzybkowy filtrów jest najprawdopodobniej najczęściej stosowanym rozwiązaniem w filtrach
ciśnieniowych i grawitacyjnych. Jeszcze do niedawna podstawowym materiałem, z którego wykonywane
były grzybki filtracyjne była porcelana. Grzybki tego typu na chwilę obecną, mimo, iż można jeszcze
je nabyć, cechuje wysoka cena zakupu oraz przede wszystkim stosunkowo niska wytrzymałość mechaniczna,
zwłaszcza na uderzenia spowodowane mieszającymi się podczas płukania najgrubszymi frakcjami
warstw podtrzymujących. Obecnie, najczęściej stosuje się grzybki wykonane z tworzyw sztucznych.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora