Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Ekologiczne osiedle eksploatacyjne Zbiornika Wodnego Wióry

Dariusz Bogacz

Abstrakt


Budowa osiedla eksploatacyjnego (gmina Pawłów, Województwo Świętokrzyskie), była prowadzona
równolegle z pracami projektowymi zbiornika Wióry. Wzrost zapotrzebowania na wodę dla Huty
w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz minimalizacja zagrożenia powodziowego w wyniku kulminacji wezbrań
rzeki Kamiennej i Świśliny leżały u podstaw budowy zbiornika Wióry.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora