Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Koagulacja kwasów fulwowych w procesie oczyszczania wody powierzchniowej

Anna M. Anielak, Aleksandra Sikora

Abstrakt


Substancje humusowe są najbardziej rozpowszechnionymi substancjami organicznymi występującymi na Ziemi.
Ich złożona budowa, obecność wielu grup funkcyjnych nadających im charakter elektroujemny i właściwości
sorpcyjne powodują, że w wodzie są one nośnikami wielu niepożądanych substancji nieorganicznych i organicznych.
Ponadto w procesach utleniania i dezynfekcji substancje humusowe są prekursorami chloroorganicznych
związków o właściwościach kancerogennych i mutagennych. Dlatego ważne jest ich całkowite usunięcie z wody
przeznaczonej na cele gospodarczo-bytowe oraz przemysłowe. W tym celu często stosowanym procesem jest
koagulacja. Dlatego w pracy przeprowadzono analizę wpływu czynników takich jak zasadowość, mętność,
ogólny węgiel organiczny, przewodność, wielkość ziaren i potencjał dzeta na efektywność usuwania substancji
humusowych w procesie koagulacji siarczanem glinu w wodzie powierzchniowej i rzeczywistej pobranej z rzeki
Dzierżęcinka przepływającej przez miasto Koszalin.


Słowa kluczowe


koagulacja kwasów, oczyszczanie wody, substancje humusowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


G.Chilom, A. S. Bruns, J. A. Rice, Aggregation

of humic acid In solution contributions

of different fractions, Organic

Geochemistry, 2009.

J. Kučerík, D. Šmejkalováj, H. Čechlovská,

M. Pakař, New insights into aggregation

and conformational behavior of

humic substances: Application of high

resolution ultrasonic spectroscopy, Organic

Geochemistry, 2007.

S. McDonald, A. G. Bishop, P. D. Prenzler,

K. Robards, Analytical chemistry of

freshwater humic substances, Analytica

Chimica Acta, 2004.

R. A. Alvarez-Puebla, J. J. Garrido, Effect

of pH on the aggregation of a gray humic

acid in colloidal and solid states, Chemosphere,

J. H. See, D. A. Bronk, Changes in C:N ratios

and chemical structures of estuarine

humic substances during aging, Marine

Chemistry, 2005.

M. Spyridopoulos, S. Simons, S. Neethling,

J. Cilliers, Effect of humic substances

and particles on bubble coalescence and

foam stability in relation to dissolved air

flotation processes, Physicochemical Problems

of Mineral Processing, 2004.

J. Pertusatti, A. G. S. Prado, Buffer capacity

of humic acid: Thermodynamic approach,

Journal of Colloid and Interface

Science, 2007.

A. S. Koparal, Y. S. Yildiz, B. Keskinler,

Nuhi Demircioğlu, Effect of initial pH on

the removal of humic substances from

wastewater by electrocoagulation, Separation

and Purification Technology,

V. P. Evangelou, M. Marsi, M. A. Chappell,

Potentiometric– spectroscopie evaluation

of metal-ion complexes by humic

fractions extacted from corn tissue, Spectrochimica

Acta Part A, 2001.

Mihee Lim, Myoung-Jin Kim. Removal of

Natura Organic Master from River Water

Rusing Potassium Ferrate(VI). Water

Air Soil Pollut, 200:181-189, 2009.

A. M. Anielak, A. J. Majewski, Removal

of fulvic acids from surface waters with

a modified natural zeolite, Przemysł Chemiczny

A. M. Anielak, A. J. Majewski, The Electrokinetic

potential of humic substances,

International Symposium on Electrokinrtic

Phrnomrna Institut of Catalysis and

Surface Chemistry Polish Academy of

Sciences, Cracow 2002.

A. M. Anielak, Applicable significance of

electrokinetic potential in environmental

engineering, Environmental Engineering

Studies. Polish Research on the Way to

EU– Kluwer Academic/ Plenum Publishers,

New York, 2003.

G. Petzold, U. Geissler, N. Smolka, S.

Schwarz, Influence of humic acid on the

flocculation of clay, Colloid and Polymer

Science, 2004.

Sharma V.K. Potassium ferrate(VI): an

environmentally friendly oxidant. Advances

in Environmental Research, 6,

-156, 2002

Ching-Shan Hsu, Shih-Hsiung Chen,

Rey-May Liou, Kuang-Chang Yu, Mu-Ya

Hung, Effect of metal ions on humic acid

removal and permeation properties by

ultrafiltration, Journal Of Environmental

Science And Health-Part, 2003.

Seredyńska-Sobecka B., Tomaszewska

M., Morawski A.W. Removal of humic

acids by the ozonation-biofiltration process.

Desalination, 198, 265-273, 2006.

P.T.Srinivasan and T.Viraghavan. Influence

of natural organic matter (NOM)

on the speciation of aluminium during

water treatment. Water, Air, and Soil

Pollution 152: 35-54, 2004

Wen Po Chen, Fung Hwa Chi and Ruey

Fang Yu. Evaluating the efficiency of coagulation

in the removal of dissolved organic

carbon from reservoir water using

fluorescence and ultraviolet photometry.

Environmental Monitoring and Assessment

: 421-431, 2004


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora