Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Aktualne rozwiązania ujmowania i eksploatacji wód podziemnych – konferencja naukowo-techniczna pod patronatem naukowym prof. dr. hab. inż. Grzegorza Maliny

Magdalena Seidel-Przywecka

Abstrakt


XXI już konferencja pod tym tytułem odbyła się w dniach 2-3 czerwca w Częstochowie. Organizatorami byli: Koło Zakładowe Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie oraz Katedra Hydro­geo­logii i Geologii Inżynierskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Grzegorz Maliny, który wraz z Zespołem objął konferencję patronatem naukowym.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora