Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Drony – kolejna rewolucja w branży wod-kan?

Anna Vargas Siekańska, Kacper Adamowicz, Victoriano Sanz Losada

Abstrakt


Ostatnie lata przynoszą rewolucje w wielu branżach. Auta zaczynają same jeździć, książki czytamy na e-papierze. Starzy giganci w wielu branżach upadają i są zastępowani przez nowe, technologiczne przedsiębiorstwa zdolne wykonać tą samą pracę wkładając ułamek wysiłku… właśnie dzięki nowym technologiom. Również branża wodna odczuła wpływ nowych technologii. Systemy komputerowe, zdalny odczyt i przesył danych, to przykłady znacznych zmian, które zaszły w branży wod-kan. Zmiany te pozwalają na zbieranie większej ilości danych, szybsze ich przetwarzanie i generowanie raportów ułatwiających podejmowanie trafnych decyzji odnośnie eksploatacji systemów wod-kan. Dzięki automatyzacji procesów oraz większej wiedzy na temat eksploatowanych systemów, firmy wodociągowe mogą obniżać koszty działania, poprawiać jakość dostarczanych usług i zwiększać poziom bezpieczeństwa osób pracujących na obiektach wod-kan. To jest wartość, którą wnosi technologia.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora