Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Bilans glinu w procesie uzdatniania wody powierzchniowej prowadzonym z wykorzystaniem koagulantów typu PAX z uwzględnieniem określenia możliwości odzysku poprocesowych pozostałości glinowych

Łukasz Górski

Abstrakt


W pracy przedstawiono bilans glinu w procesie uzdatniania wody, w którym do koagulacji ujętej wody powierzchniowej wykorzystywane są koagulanty glinowe typu PAX 18 oraz PAX XL1. Bilans wykonano w oparciu o analizę procesu prowadzonego w Stacji Uzdatniania Wody „Drwęca – Jedwabno”, w której produkuje się wodę pitną dla miasta Torunia oraz sąsiadujących z nim gmin. Ostatecznym efektem przeprowadzonego bilansu jest rozstrzygnięcie problemu potencjalnego sposobu zagospodarowania osadów z klarowania wody pochodzących z SUW Drwęca–Jedwabno, którego wybór jest determinowany m.in. przez zawartość w osadzie związków glinu. Bilans został przeprowadzony w oparciu o dane technologiczne procesu uzdatniania oraz parametry wody w ciągu produkcyjnym i ścieków technologicznych. Jako główną przesłankę przeprowadzonego bilansu przyjęto konieczność analizy wszystkich początkowych i końcowych nurtów technologicznych (napływy i wypływy z badanego układu) oraz założenie 100-procentowego zbilansowania glinu w osadzie z klarowania wody, które zostało potwierdzone badaniami laboratoryjnymi.

Słowa kluczowe


uzdatnianie wody, uzdatnianie wody, koagulacja, glin, osad z klarowania wody Abstract The

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kowal A. L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Świderska-Bróż M., Rak M.: Wpływ rodzaju koagulantu glinowego oraz wartości pH na skuteczność destabilizacji koloidów, Seminarium naukowo-techniczne „Czysta woda dla Polski, zastosowanie koagulantów w nowoczesnych technologiach uzdatniania wody pitnej i przemysłowej”, Darłówek, 7–9 maja 2008 .

Wytyczne dotyczące jakości wody do picia, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Bydgoszcz 2014.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007, nr 61, poz. 417).

Instrukcja stanowiskowa dozowania koagulanta, KMnO4, wody wapiennej, Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., Wydział Ujęć Powierzchniowych, Lubicz 2008–2015.

Raporty technologiczne SUW ,,Drwęca–Jedwabno” z lat 2008–2015, Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., Wydział Ujęć Powierzchniowych, Lubicz 2008–2015.

1893–1993, 100-lecie nowoczesnych wodociągów toruńskich, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Toruniu, Toruń 1993.

Czysta woda w Toruniu, broszura informacyjna z serii ,,Toruń – czysta sprawa”, Gmina Miasta Toruń, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., Toruń.

Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia, broszura informacyjna z serii ,,Toruń – czysta sprawa”, Gmina Miasta Toruń, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., Toruń.

Stacja Uzdatniania Wody ,,Drwęca–Jedwabno”, broszura informacyjna z serii ,,Toruń – czysta sprawa”, Gmina Miasta Toruń, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., Toruń.

120 lat wodociągów miejskich w Toruniu, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., Toruń 2013.

Świderska-Bróż M., Mołczan M., Biłyk A.: Porównanie skuteczności wysokozasadowych chlorków poliglinu w oczyszczaniu wody o niskiej temperaturze, Seminarium naukowo-techniczne „Czysta woda dla Polski, zastosowanie koagulantów w nowoczesnych technologiach uzdatniania wody pitnej i przemysłowej, Darłówek, 7–9 maja 2008 r.

Smołka Z.: Koagulanty glinowe PAX – kierunki rozwoju, doświadczenia eksploatacyjne, Seminarium naukowo-techniczne „Czysta woda dla Polski, zastosowanie koagulantów w nowoczesnych technologiach uzdatniania wody pitnej i przemysłowej, Darłówek, 7–9 maja 2008 r.

Smołka Z.: PAX-y wysokozasadowe. Doświadczenia z południowej części Polski, Seminarium Naukowo-Techniczne ,,Chemia w uzdatniania wody i oczyszczaniu ścieków. Nowe zastosowania na bazie 20 lat doświadczeń, Szczecin, Police, Malmo, Kopenhaga 4–7 października 2011 r.

Sprawozdania z badań wody z lat 2008–2015, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., Laboratorium Badawcze, Lubicz 2008–2015.

Sprawozdania z badań osadów z lat 2014–2015, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., Laboratorium Badawcze, Toruń 2014–2015.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1923).

Totczyk G., Klugiewicz I., Pasera R., Górski Ł.: Usuwanie fosforanów z wykorzystaniem osadów potechnologicznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody, XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska”, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Koszalin, Darłówek 28–31 maja 2015 r.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora