Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Alexander Fleming – odkrywca penicyliny

Michał Michałkiewicz

Abstrakt


Streszczenie
Alexander Fleming urodził się 6 maja 1881 r. w Lochfield (Szkocja). Po ukończeniu politechniki studiował medycynę w Szkole Medycznej przy szpitalu św. Marii w Londynie. Po skończeniu medycyny w 1906 r. rozpoczął badania w szpitalu św. Marii pod kierownictwem Sir Almroth’a Wright’a (1861-1947), wybitnego specjalisty od szczepionek. W 1928 roku otrzymał tytuł profesora bakteriologii na uniwersytecie w Londynie, a w 1948 r. nadano mu tytuł Emerytowanego Profesora Bakteriologii Uniwersytetu Londyńskiego. W 1921 r. odkrył w tkankach i wydzielinach istotną substancję bakteriobójczą, którą nazwał lizozymem. W 1928 r. Alexander Fleming odkrył penicylinę, a w 1940 r. Howard Florey i Ernst Chain przystąpili do badań nad penicyliną i ustalili przyczynę jej nietrwałości. Wykorzystując nowe techniki chemiczne byli w stanie wyprodukować stężoną, trwałą i częściowo oczyszczoną penicylinę, która zabijała liczne mikroorganizmy, a nie niszczyła komórek ustroju. A. Fleming, H. Florey i E. Chain wspólnie otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny w 1945 r. za „odkrycie penicyliny i jej działanie lecznicze w różnych chorobach zakaźnych”. Fleming zmarł 11 marca 1955 roku i został pochowany w katedrze św. Pawła w Londynie.
Słowa kluczowe: antybiotyk, Fleming, Nagroda Nobla, penicylina


Abstract
Alexander Fleming was born at Lochfield (Scotland), on August 6th, 1881. He excelled in school and entered St. Mary’s Hospital in London to study medicine. He qualified with distinction in 1906 and began research at St. Mary’s under Sir Almroth Wright, a pioneer in vaccine therapy. He was elected Professor of the School in 1928 and Emeritus Professor of Bacteriology, University of London in 1948. In 1921, he discovered in tissues and secretions an important bacteriolytic substance which he named Lysozyme. In 1928 Alexander Fleming discovered penicillin. In 1940 Howard Florey and Ernst Chain began working with penicillin. Using new chemical techniques, they were able to produce a brown powder that kept its antibacterial power for longer than a few days. They experimented with the powder and found it to be safe. A. Fleming, H. Florey and E. Chain jointly received the Nobel Prize in Medicine in 1945 „for the discovery of penicillin and its curative effect in various infectious diseases”. Fleming died on March 11th in 1955 and is buried in St. Paul’s Cathedral.
Key words: antibiotic, Fleming, Nobel Prize, penicillin


Słowa kluczowe


antibiotic, Fleming, Nobel Prize, penicillin, antybiotyk, Fleming, Nagroda Nobla, penicylina

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Birch B., Ogrodzińska K. (tł.): Aleksander Fleming: bakteriolog, odkrywca penicyliny – cudownego leku, który uratował życie milionom. Czytelnik, Warszawa 1992.

Chain E., Florey H. W., Gardner A. D., Heatley N. G., Jennings M. A., Orr-Ewing J., Sanders A. G., 1940: Penicillin as a chemotherapeutic agent. The Lancet, 236, 6104, 226-228.

Fleming A., 1929: On the antibacterial action of cultures of a Penicillium with special reference to their use in the isolation of B. influenzae. Brit. J. Exp. Path., 10, 226-236.

Fleming A., Allison V. D., 1922: Observations on a bacteriolytic substance (Lysozyme) found in secretions and tissues. Brit. J. Exp. Path., 3, 5, 252-260.

Fleming A., Voureka A., Kramer I., Hughes W., 1950: The morphology and motility of Proteus vulgaris and other organisms cultured in the presence of penicillin. J. Gen. Microbiol., 4, 257-269.

http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming (28.03.2017).

http://luskiewnik.strefa.pl/antybiotyki/p35.htm (28.03.2017).

http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1945/fleming-bio.html (28.03.2017).

http://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/landmarks/flemingpenicillin.html (28.03.2017).

Maurois A., Wisłowska M. (tł.): Życie Aleksandra Fleminga. Czytelnik, Warszawa 1962.

Thomas J. Volk., 2003: http://botit.botany.wisc.edu/toms_fungi/nov2003.html (28.03.20017).

Virella G.: Mikrobiologia i choroby zakaźne. Wydanie I polskie pod redakcją P. B. Heczko. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2017 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora