Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

KZGW zaktualizuje mapy zagrożenia powodziowego

Michał Kotarski

Abstrakt


Arcadis, globalna firma projektowo-konsultingowa, ogłosiła 1 sierpnia 2017 r., że wraz z partnerami konsorcjum: Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym (lider konsorcjum), oraz firmą MGGP S.A. (partner), dokona przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego na obszarze Polski. Umowa na realizację projektu z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej została podpisana 5 lipca. Projekt, którego łączna wartość wynosi 37 mln zł, jest współfinansowany ze środków europejskich pochodzących z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2017 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora