Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo‑Techniczna „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody” oraz IInd International Conference on Science and Technology „Current issues in water treatment and water distribution”

Izabela Zimoch, Barbara Mulik

Abstrakt


Tradycyjnie, od 2001 roku, Zakład Technologii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej zorganizował w dniach od 31 maja do 2 czerwca 2017 r. kolejną już dziewiąta edycję ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody”, która tym razem odbyła się w gościnnej Brennej, położonej u stóp malowniczych szczytów Beskidu Śląskiego. Konferencja objęta została patronatami honorowymi Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie oraz Stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny. Patronat naukowy nad konferencją sprawowała Sekcja Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, natomiast patronat medialny zapewniły wydawnictwa czasopism Instal i Technologia Wody. Partnerami tegorocznej edycji konferencji byli Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Jaworznie, Aqua SEEN Sp. z o.o. oraz Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach.

Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2017 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora