Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Wymagania stawiane budynkom w zielonej certyfikactji według BREEAM i LEED pod kątem oszczędzania wody

Magdalena Dorosz, Agnieszka Malesińska

Abstrakt


Wymagania stawiane budynkom w zielonej certyfikactji według BREEAM i LEED pod kątem oszczędzania wody
Requirements for certification in green buildings according to BREEAM and LEED for saving water

Streszczenie
Świadomość potrzeby ochrony zasobów naturalnych w większości krajów rozwiniętych jest coraz wyższa. Stąd, coraz popularniejsze staje się zdobywanie przez budynki zielonej certyfikacji, gwarantującej zminimalizowanie negatywnego wpływu obiektu budowlanego na środowisko, ale również zapewniającego optymalne warunki zdrowotne dla ludzi przebywających w pomieszczeniach takich budynków. Najbardziej popularnymi przepisami na rynku europejskim są przepisy brytyjskie BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)oraz amerykańskie LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). W niniejszym artykule zestawiono wymagania stawiane zielonej certyfikacji obiektów według tych wytycznych pod kątem oszczędzania wody.
Słowa kluczowe: LEED, BREEAM, zielona certyfikacja, zrównoważony rozwój, oszczędzanie wody

Abstract
Nowadays in most developed countries, awareness of the protection of natural resources is high and increasing. Hence, it is becoming increasingly popular to acquire green certification for buildings to minimize the environmental impact of the building, but also to provide optimal health conditions for people living in such buildings. The most popular regulations in the European market are British BREEAM and US LEED regulations. This article sets out the requirements for green certification of buildings according to these guidelines for water saving point of view.
Keywords: LEED, BREEAM, green certification, sustainable development, water savings


Słowa kluczowe


LEED, BREEAM, zielona certyfikacja, zrównoważony rozwój, oszczędzanie wody

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LEED v4 for Building Design and Construction, Updated April 14, 2017.

http://www.breeam.com/technical-standards.

http://www.usgbc.org/leed.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2017 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora