Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Pomiary jakości wody na stacjach uzdatniania – niezawodność przede wszystkim

Bartłomiej Biczysko

Abstrakt


Przedstawiamy techniczny opis możliwości urządzeń pomiarowych, które ułatwiają pracę użytkownikom na tego typu obiektach. Właściwie przeprowadzony proces automatyzacji wraz z zastosowaniem odpowiedniej wiedzy aplikacyjnej, umożliwia efektywne zarządzanie stacją uzdatniania wody.

Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2017 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora