Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Prawo wodne i projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wody przeznaczonej do spożycia – co nowego w bezpieczeństwie wody?

Izabela Zimoch, Barbara Mulik

Abstrakt


Jednym z najistotniejszych w ostatnim kwartale wydarzeń dla poprawy bezpieczeństwa wody było opublikowanie nowego Prawa wodnego. Po kilku podejściach udało się rządowi „przepchnąć” projekt nowej ustawy przez prace sejmowe. Jak wyglądały społeczne konsultacje i sejmowa dyskusja nad projektem wiedzą wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób próbowali uczestniczyć w tworzeniu tak istotnego aktu prawnego. Powstał ostatecznie akt prawny regulujący zasady gospodarowania wodami w Polsce dalece odbiegający nie tylko od rzeczywistości (aktualnej wiedzy naukowej i praktyki), ale także od rozwiązań zalecanych przez Komisję Europejską, czy też różne agendy (WHO czy FAO), konwencje (np. United Nations Framework Convention on Climate Change), rezolucje (np. Prawo do czystej wody i urządzeń sanitarnych) i protokoły (np. Woda i Zdrowie) Organizacji Narodów Zjednoczonych.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2017 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora