Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Zmowy przetargowe problemem również dla przedsiębiorstw wodociągowo‑kanalizacyjnych i gmin

Bożena Rusinek

Abstrakt


W opracowaniu odejdziemy od tematyki praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, a zajmiemy się praktykami, które w znaczący sposób mogą wpływać na stan finansów, między innymi przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Prawie każda inwestycja, a zwłaszcza przeprowadzana ze środków publicznych, wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego. Niestety, nie zawsze przystępujący do przetargów przedsiębiorcy, chcąc osiągnąć jak największy zysk, działają zgodnie z prawem i narażają inwestorów na ponoszenie nadmiernych kosztów. Do zadań Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów należy między innymi udzielanie w sposób pośredni pomocy inwestorom poprzez zwalczanie zmów przetargowych. Należy pamiętać, że każdy może zgłosić Prezesowi UOKiK podejrzenie istnienia zmowy przetargowej.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


K. Kohutek, M. Sieradzka: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz”, Wolters Kluwer Polska 2008, s. 249 nn.

Wyrok SOKiK z 24 marca 2004 r. (sygn. akt XVII Ama 40/02).

K. Kohutek: Komentarz do art.6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, LEX.

Stawicki A. (red.), Stawicki E. (red.): Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, LEX 2011.

Wyrok SN z 25 kwietnia1996 r. (sygn. akt: III CZP 34/96).

Stawicki A.: Komentarz do art. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, LEX.

Rudnicki S.: Komentarz do Kodeksu cywilnego, LexPolonica Maxima.

Kochutek K.: Komentarz do art. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów”, LEX.

Zabłocka-Turno A.: Zmowa przetargowa czy działanie zgodne z prawem? Problemy na styku prawa konkurencji i prawa zamówień publicznych, iKAR 2012, nr 4, str. 47.

Decyzja Prezesa UOKiK z 2 lipca 2003 r., nr RWR-12/2003.

Decyzja Prezesa UOKiK z 4 sierpnia 2005 r., nr RLU-21/2005.

Decyzja Prezesa UOKiK z 30 listopad 2016 r., nr RKR-10/2016.

Decyzja Prezesa UOKiK z 25.10.2013 r., nr RWR-31/2013.

Decyzja Prezesa UOKiK z 30 grudnia 2014 r., nr DOK-9/2014.

Decyzja Prezesa UOKiK z 16 grudnia 2013 r., nr RKT-46/2013.

Decyzja Prezesa UOKiK z 14 lipca 2015 r., nr DOK-2/2015.

M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski: Prawo zamówień publicznych, komentarz do art. 23 ustawy, LEX 2010, wyd. IV.

http://konkurencja.uokik.gov.pl/zglos-zmowe-przetargowa/.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2017 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora