Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Prawo do wód a własność gruntu

Łukasz Kozłowski

Abstrakt


Obecnie obowiązujący system prawny wyodrębnia wodę niezależnie od własności gruntu jako przedmiot samodzielnej regulacji. Ratio legis takiego unormowania znajduje uzasadnienie w immanentnym powiązaniu wody płynącej z jej gospodarczym przeznaczeniem. Wody płynące służą bowiem nie tylko potrzebom rolnictwa czy przemysłu, ale także realizują cele transportowe, są nośnikami energii i przede wszystkim zaopatrują ludność w wodę.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2017 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora