Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Niezależny regulator rynku usług wodnych?

Maciej Szambelańczyk, Krzysztof Sikorski

Abstrakt


Choć obecnie w dalszym ciągu nie przedstawiono projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, która ma wprowadzić nowe zasady regulujące rynek usług wodnych, to jednak na podstawie opisu zamieszczonego na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów [1] („Informacja o Projekcie”) można już poczynić kilka uwag w tym zakresie.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2017 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora