Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Branża wod-kan wiele już osiągnęła. Najtrudniejsze jednak przed nią

Agata Sumara

Abstrakt


Ostatnie 25 lat było dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej okresem bardzo intensywnym. Polsce udało się osiągnąć wysoki poziom w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Nowoczesne oczyszczalnie ścieków, tysiące kilometrów nowych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych to namacalne efekty pracy całej branży. Wydawać by się mogło, że teraz może być tylko lepiej. Dzisiaj jednak stoimy przed największym wyzwaniem – koniecznością dostosowania się do nowych realiów prawnych. Szeroko dyskutowano o nich podczas Konferencji „Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi”, która w dniach 13–14 września 2017 r. odbyła się w Zakopanem.

Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2017 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora