Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Nowe prawo wodne – nowe wyzwania. Proline Promag 400 – innowacyjny wodomierz ilości ujmowanej wody

Łukasz Dumas

Abstrakt


Eksploatacja ujęć wody jest to zadanie szczególnie odpowiedzialne. Kontrola ilości oraz jakości ujmowanej wody wspomaga świadomą i bezpieczną produkcję. Od dokładności pomiarowej oraz długoterminowej stabilności urządzeń pomiarowych zależy wysokość naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2018 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora