Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Aktualne wyzwania dla krajowej gospodarki osadami ściekowymi

Marek Gromiec

Abstrakt


Aktualne wyzwania dla krajowej gospodarki osadami ściekowymi

Osady ściekowe wytwarzane są w sposób ciągły podczas oczyszczania ścieków. Dlatego zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych stanowi problem występujący na obszarze całego kraju i wymaga ciągłych działań. Wzrost ilości komunalnych osadów ściekowych i jednocześnie zakaz ich składania powodują, że zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych stało się ważnym problemem społecznym, ekologicznym i technicznym.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2018 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora