Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Aktualne działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym

Bożena Rusinek

Abstrakt


Aktualne działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym

Lata 2017 i 2018 przyniosły wiele zmian w zasadach funkcjonowania rynku wodociągowo-kanalizacyjnego, podziału kompetencji w zakresie nadzoru nad tym rynkiem, a także linii orzeczniczej sądów po uchwale Sądu Najwyższego (w składzie 7 sędziów) z 22 czerwca 2017 r. III SZP 2/16 (www.sn.pl/orzecznictwo). W związku z powyższym, także kierunek działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uległ pewnej zmianie.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Uchwała Sądu Najwyższego (w składzie 7 sędziów) z 22 czerwca 2017 r. III SZP 2/16 (www.sn.pl/orzecznictwo).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 12 stycznia 2011 r., sygn. akt: II SA/Gl 906/10, LEX nr 752997.

Uchwały Sądu Najwyższego z 8 marca 2006 r., sygn. akt: III CZP 105/05.

Uchwałę Trybunału Konstytucyjnego z 4 grudnia 1991 r., sygn.: W 4/91 OTK 1991/22, str. 236.

Wyrok Sądu Najwyższego z 13 stycznia 1995 r., sygn. akt: III CZP 169/94, OSNC 1995 nr 4, poz. 64.

Uchwała Sądu Najwyższego z 8 marca 2006 r., sygn. akt: III CZP 105/05.

Wyrok Sądu Najwyższego z 13 maja 2004 r., sygn. akt: III SK 39/04).

Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne – uchwała Sądu Najwyższego. https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=13287.

Wyrok SOKiK z 20 marca 2018 r., sygn. akt: XVII AmA 64/15.

Decyzja Prezesa UOKiK nr RKT 8/2009 z 24 marca 2009 r.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 listopada 2008 r., sygn. akt: VI ACa 525/08.

http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/zatwierdzono-pierwsze-wnioski-w-sprawie-taryf-za-wode-i-scieki,107637.html.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2018 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora