Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Ciągły monitoring jakości wody w Planie Bezpieczeństwa Wodnego

Łukasz Dumas

Abstrakt


Przedstawione rozwiązanie techniczne stacji monitorujących stanowi element systemu ostrzegania przed zaburzeniami w pracy stacji uzdatniania, a także m.in. pogorszeniem jakości dystrybuowanej wody. W połączeniu z eksperckim wsparciem technologa stacje monitorujące pozwalają przeciwdziałać wielu zagrożeniom. Dużym ułatwieniem jest możliwość zdalnej analizy zgromadzonych danych.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2018 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora