Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Chalcedonit

Edyta Wojtczak, Robert Ciołkowski

Abstrakt


Wysokoefektywne złoże filtracyjne CRUSIL W 0,8-2 naturalny materiał wydobywany selektywnie ze złoża w kopalni Inowłódz. Rosnące koszty eksploatacyjne stacji uzdatniania wody przekładają się na podwyższenie cen wody u odbiorców. Aspekty ekologiczne i coraz większa świadomość społeczna prowadzą do poszukiwań bardziej racjonalnego gospodarowania wodą. Firma CRUSIL Sp. z o.o wychodzi temu naprzeciw. Jednym z naszych kierunków działalności są badania i wdrożenia złóż chalcedonitowych w technologii uzdatniania wody. Unikalne złoże chalcedonitu na terenie Kopalni „Inowłódz” jest jedynym udokumentowanym nagromadzeniem tej kopaliny w Europie.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2019 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora