Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Zwalczanie Legionelli w instalacjach ciepłej wody w szpitalnictwie

Krzysztof Potaczek, Wojciech Dąbrowski

Abstrakt


Streszczenie
Zużycie wody na jednego pacjenta w szpitalach wynosi około siedmiuset litrów na dobę, a więc kilka razy przekracza zużycie na mieszkańca w gospodarstwach domowych. Duża część ciepłej wody jest używana w prysznicach i w zabiegach hydroterapeutycznych, podczas których tworzą się aerozole wodne w powietrzu. Stwarza to wysokie ryzyko infekcji bakteriami Legionella, które namnażają się w biofilmie narastającym na ściankach przewodów instalacji ciepłej wody. W Polsce zazwyczaj stosowane są dwie metody dezaktywacji bakterii Legionella. W pierwszej woda w rurach jest okresowo przegrzewana nieznacznie powyżej 700C, a w drugiej przewody poddaje się działaniu silnego utleniacza. Częstotliwość stosowania tych metod była sprawdzana, jak również badano opinię pracowników 254 szpitali o tych metodach.
Słowa kluczowe: Legionella, szpital, instalacje ciepłej wody

Inactivation of Legionella in hospital hot water installations

Abstract
In hospitals water consumption per patient is about seven hundreds of liters per day, which is several times higher than the consumption in households. Moreover, hot water is intensively used for showering and hydrotherapy when water aerosols are formed in air. This creates a high risk of spreading bacteria of Legionella, which multiply in biofilm growing inside of hot water pipes. In Poland mostly two methods of Legionella bacteria deactivation are in use. In the first water temperature is raised slightly above 700C and in the second a strong oxidant is used. The frequency of using these methods and the opinion about the efficiency has been recognized in two hundreds fifty four hospitals in Poland.
Key words: Legionella, hospital, hot water


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bąk J., Dąbrowska B., Dąbrowski W., Polus M., Zielina M.: Usuwanie organizmów patogennych w procesach uzdatniania wody, Monografie PK, Kraków 2017, 160 str.

Lin Y.E., Stout J.E., Yu. V.L.: Prevention of hospital-acquired legionellosis, Curr. Opin. Infect. Dis., 2011, 24(4), 350-356.

Lin Y.E., Stout J.E., Yu. V.L., Vidic R.D.: Disinfection of water distribution systems for Legionella, Semin. Respir. Infect., 1998, 13(2), 147-159.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie, Legionella – ważne informacje, http://www.psse.tarman.pl/aktualnosci/rozne/legionella.pdf.

Potaczek K.: Porównanie metod usuwania bakterii Legionella w instalacjach ciepłej wody użytkowej szpitali ze względu na skuteczność, praca magisterska, Kraków 2018


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2019 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora