Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Badania technologiczne złóż keramzytowych w uzdatnianiu wód podziemnych

Łukasz Weber, Michalina Jędraszak

Abstrakt


Uzdatnianie wód podziemnych w głównej mierze polega na usunięciu z wody przekroczonej zawartości żelaza, manganu oraz jonu amonowego w procesie filtracji wcześniej natlenionej wody. Praktyka pokazuje, że projekty zakładów uzdatniających wodę o podobnym nawet składzie różnią się między sobą znacznie, szczególnie co do przyjętych wysokości złóż filtracyjnych czy stopni filtracji. Wydzielanie drugiego stopnia uzdatniania nie zawsze jest konieczne – można nawet zaryzykować stwierdzenie, że możliwy jest dobór złoża o takiej wysokości, która pozwoli pomieścić usuwanie wszystkich wskaźników w jednostopniowym procesie. Należy jednak mieć świadomość stref usuwania poszczególnych zanieczyszczeń w filtrze i wysokości jaką zajmują poszczególne wskaźniki.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


https://www.filtralite.com.

https://leca.pl.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2019 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora