Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

100 lat działalności Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

Jan Pawełek

Abstrakt


W funkcjonowaniu każdej organizacji, czy też instytucji, mają miejsce ważne wydarzenia, które są znaczącymi w ich rozwoju i odnotowywane później w historii. Takim niewątpliwie ważnym wydarzeniem było to, że w roku 1919, dzięki inicjatywie i aktywności specjalistów branży gazowniczej, została utworzona samodzielna organizacja techniczna pod nazwą Zrzeszenie Gazowników Polskich. Organizacja ta w okresie 100 lat rozszerzała zakres merytorycznej aktywności, zmieniając równocześnie kilka razy swoją nazwę i przyjmując ją ostatecznie w 1957 roku, jako Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS). Celem artykułu jest przedstawienie wybranych najważniejszych wydarzeń w działalności Zrzeszenia na przestrzeni 100 lat oraz przypomnienie Prezesów którzy kształtowali Zrzeszenie, wytyczali drogi jego rozwoju, a także wnieśli swój wkład w jego osiągnięcia.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2019 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora