Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Neurotoksyczny wpływ fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia u dzieci – aktualny stan badań

Dorota Maziarka, Agnieszka Stankiewicz, Małgorzata Jamsheer-Bratkowska

Abstrakt


Streszczenie

W pracy omówiono aktualny stan badań dotyczący efektu neurotoksycznego fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia i ich wpływu na zdolności poznawcze u dzieci. Przedstawiono dane świadczące o możliwym oddziaływaniu wysokich stężeń fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia (>2,0 mg/l) na wartość IQ u dzieci w wieku szkolnym oraz skali i mechanizmie powyższej zależności. Dane te nie wskazują natomiast, aby ryzyko takiego działania wiązało się z wartościami stężeń fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, akceptowalnymi w świetle regulacji prawnych.

Neurotoxic effect of fluorides in water intended for consumption in children – current state of research

Abstract

The paper discusses the results of epidemiological studies on the developmental neurotoxic effects of fluoride found in drinking water. The studies indicate the possible impact of high levels of fluoride in drinking water (> 2.0 mg/l) on the IQ value in school-aged children. However, these data do not support that such risk associated with fluoride concentrations in water intended for human consumption acceptable in the light of legal regulations.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bashash M., Thomas D., Hu H., Angeles Martinez-Mier E., Sanchez B.N., Basu N., Peterson K.E., Ettinger A.S., Wright R., Zhang Z., Liu Y., Schnaas L., Mercado-Garcia A., Tekllez-Rojo M.M., Hernandez-Avila M.: Prenetalfluorideexposure and cognitiveoutcomes in childrenat 4 and 6-12 years of age in Mexico. EnvironhealthPerspect.

Broadbent J.M., Thomson W.M., Ramrakha S., Moffitt T.E., Zeng J., Foster Page L.A., Poulton R.: Communitywaterfluoridation and intelligence: prospectivestudy from New Zealand. Am. J. Public Health, 2015, 105(91): 72-76.

Calderon J et al.: Influence of fluorideexposure on reactiontime and visuospatialorganisation in children. Epidemiology, 2000, 11(4): S158.

Choi A.L., Sun G., Zhang Y., Grandjean P.: Developmental fluoride neurotoxicity: a systematicreview and meta-analysis. Env. Health Perspect., 2012, 120: 1362-1368.

Ding Y., Yanhui G., Sun H., Han H., Wang W., Ji X., Liu X., Sun D.: The relationshipsbetweenlowlevels of urinefluoride on children’sintelligence, dentalfluorosis, in endemicfluorosisareas in Hulunbuir, innen Mongolia, China. J. Hazard Matter, 2011, 186 (2-3): 1942-6.

Green R., Lanphear B., Hornung R., alDavid F., Martinez-Mier E.A., Neufeld R., Ayotte P., Muckle G., Till C.: Associationbetweenmaternalfluorideexposureduringpreganancy and IQ scores in Offspring in Canada. JAMA Paediatr 2019, 173 (10):940-948.

National Research Center: Neurotoxicity and neurobehavioral effects. In: Fluoride in drinking water: a scientific review of EPA Standards (2006).

Lu Y., Sun Z.R., Wu L.N., Wang X., Lu W., Liu S.S.: Fluoride of high-fluoridewater on intelligence in children. Fluoride, 2000, 33 (2): 74-78.

Qin L.S. and S.Y. Cui: The Influence of drinkingwaterfluoride on pupils IQ, as measured by Rui Wen`sstandards [in Chinese]. Chinese J. Control EndemicDis., 1990, 5:203-204.

Sabour S., Ghorbani Z.: Developmentalfluorideneurotoxicity: Clinicalimportance vs statisticalsignificance. Env. Healthperspect, 2013, 121(3):A70.

Xiang Q., Y. Liang, L. Chen, C. Wang, B. Chen, X. Chen, and M. Zhou: Effect of fluoride in drinkingwater on children’sintelligence. Fluoride, 2003a, 36(2):84-94.

Zhao L.B., G.H. Liang, D.N. Zhang and X.R. Wu. 1996. Effect of a high fluoridewatersupply on children’sintelligence. Fluoride, 1996, 29(4):190-192.

WHO: Fluoride in drinking-water. Backgrounddocument for development of WHO Guidelines for drinking-water quality. WHO/SDE/WSH/03.04/96.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2020 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora