Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

80 rocznica powołania Oddziału PZITS w Katowicach

Redakcja Redakcja

Abstrakt


22 listopada 2019 roku katowicki Oddział PZITS zorganizował obchody 80 rocznicy powołania Oddziału. Uroczystość odbyła się w jubileuszowym roku 100-lecia powstania Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2020 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora