Bezwykopowa renowacja zbiorników żelbetowych w gospodarce wodno‑ściekowej na przykładzie zbiornika wody pitnej o pojemności 8200 m3 w Siestrzechowicach

Karolina Mazurkiewicz

Abstrakt


Praca przedstawia bezwykopową metodę odnowy zbiorników żelbetowych z wykorzystaniem chemii budowlanej. Na wstępie wymieniono najczęstsze przyczyny uszkodzeń zbiorników żelbetowych oraz metody ich odnowy. Na przykładzie zbiornika żelbetowego na wodę czystą o pojemności 8 200 m3 zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Siestrzechowicach (gm. Nysa), opisano technologię odnowy wnętrza zbiornika z wykorzystaniem powłok elastomerowych na bazie polimoczników. Odnowa zbiornika przebiegała w kilku etapach: wizja lokalna oraz badania wytrzymałościowe, piaskowanie, natrysk szpachlówki, nakładanie warstwy sczepnej oraz polimocznikowej. Proces renowacji zbiornika trwał jedynie trzy miesiące.

Słowa kluczowe


zaopatrzenie w wodę, technologie bezwykopowe, renowacja, chemia budowlana, powłoki polimocznikowe

Bibliografia


DUKO Engineering: materiały informacyjne.

Fot. 4. Nakładanie warstwy polimocznika [1]

Halicka A., Franczak D.: Projektowanie zbiorników żelbetowych. Zbiorniki na ciecze, tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Morris K.: The role linings play in manhole rehabilitation, Journal of Protective Coatings and Linings, September 2013, p. 30-39.

Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T., Szweda Z.: Badania zagrożenia korozją żelbetowego zbiornika nr 1 zagłębionego w gruncie na wodę przeznaczoną do spożycia zlokalizowanego w Siestrzechowicach, nr pracy NB-37/RB-2/2012, Politechnika Śląska, Katedra Konstrukcji Budowlanych 2012.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora