Informacje dla autorów

Zapraszamy do publikacji książek i artykułów z zakresu gospodarki wodnej, zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Wszystkim Autorom służymy pomocą i profesjonalnym wsparciem edytorskim.