Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy wszystkich bibliotekarzy do polecania naszych wydawnictw wszystkim, którzy chcą podnosić kwalifikacje zawodowe oraz autorom książek i artykułów z zakresu gospodarki wodnej, zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.