No 3-4(71-72) (2020)

Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Drodzy Czytelnicy!
Powoli przyzwyczajamy się do życia w pandemii i zaczynamy funkcjonować w tej nowej sytuacji. Niektórzy już zapomnieli o Covidzie-19 i o środkach ochrony osobistej, co nie powinno mieć miejsca. Nośmy maseczki, dezynfekujmy ręce i trzymajmy dystans, liczba zachorowań ciągle wzrasta.
W tym wydaniu publikujemy kilkanaście artykułów, w których, mam nadzieję, znajdziecie Państwo coś interesującego dla siebie. Bardzo ciekawym artykułem jest artykuł o przenoszeniu patogenów na duże odległości w powietrzu, autorstwa prof. Elżbiety Niemirycz i mgr Marty Kobusińskiej (str. 4). W ubiegłym roku obchodziliśmy 40. rocznicę podpisania pierwszej umowy międzynarodowej, której celem była i jest ochrona środowiska oraz zdrowia ludzi przed skutkami zanieczyszczenia powietrza. Wyniki badań udowodniły zwiększające się zanieczyszczenie powietrza drobnymi pyłami o średnicy mniejszej od 2,5 mikrometra (PM 2.5), na których silnie sorbują się i przenoszą na dalekie odległości substancje toksyczne. Zjawisko to stało się wyjątkowo ważne dla ochrony zdrowia człowieka w dobie pandemii Covid-19 i przenoszonych powietrzem patogenów.
Wszystkim jest też znany problem suszy i oszczędności wody. Nowa dyrektywa wodna mówi o wykorzystaniu ścieków oczyszczonych, ale aby to mogło się stać faktem, potrzebna jest ich dezynfekcja. Na str. 10 prezentujemy technologię, która to umożliwia.
Bardzo ważnym zagadnieniem są mikrozanieczyszczenia w wodzie do picia. Są to przeważnie chemiczne związki organiczne powstające z działalności człowieka. Wiele z nich charakteryzuje wysoka toksyczność oraz odporność na biodegradację. Patrycja Sobczak z Politechniki Częstochowskiej bada te substancje, a wyniki publikuje w artykule na str. 14.
Na stronie 32 najdziecie Państwo opracowanie prof. Ewy Wiśniowskiej i prof Marii Włodarczyk‑Makuły nt. oczyszczalni ścieków jako elementu gospodarki w obiegu zamkniętym. W wyniku tego, na popularności zyskują technologie pozwalające na odzyskiwanie w oczyszczalniach różnego rodzaju produktów, jak np. biopolimerów.
Życzę udanej lektury i do usłyszenia we wrześniu. Informacje o naszych konferencjach i szkoleniach on-line znajdziecie Państwo na stronie www.seidel-przywecki.eu.
Pozdrawiamy wakacyjnie
Magdalena Seidel-Przywecka
wraz z zespołem redakcyjnym

Spis treści

 
PDF
2-3

Wydarzenia branżowe

Aktualności
 
PDF
62-64

Nauka i technika

Elżbieta Niemirycz, Marta Kobusińska
PDF
4-8

Nauka i technika – Zaopatrzenie w wodę

Patrycja Sobczak
PDF
14-17
Iwona Lasocka-Gomuła, Ireneusz Chomicki, Paulina Kania
PDF
18-21

Nauka i technika – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Ewa Wiśniowska, Maria Włodarczyk-Makuła
PDF
32-37
Michał Michałkiewicz, Izabela Kruszelnicka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk, Zofia Kiersnowska, Ewelina Lemiech-Mirowska
PDF
38-43
Elżbieta Sperczyńska
PDF
44-49

Praktyka i eksploatacja – Gospodarka wodna

Xylem Water Solutions Xylem Water Solutions
PDF
10-13

Zagadnienia prawne i ekonomiczne

Klara Ramm
PDF
50-53
Bożena Rusinek
PDF
54-61

Bezpieczeństwo zdrowotne wody

Izabela Kruszelnicka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk, Michał Michałkiewicz
PDF
22-25
Izabela Zimoch, Barbara Mulik
PDF
26-31